تبلیغات
معرفی جنگ افزارهای موجود در ایران و آموزش نظامی - نارنجک دستی Hand Grenade
معرفی جنگ افزارهای موجود در ایران و آموزش نظامی

نارنجک دستی Hand Grenade

سه شنبه 6 اسفند 1387


 


اریخچه نارنجک های دستی    

نارنجک های دستی یکی از قدیمی ترین سلاح هایی است که در جنگها از آنها استفاده شده است.

 بر طبق اکثر کتب تاریخی از زمانی که ماجرای جنگها ثبت گردید نوعی نارنجک به کار میرفته است یکی از قدیمیترین نارنجکها توسط چینیها توسعه پیدا کرد آنها گلوله گلی یا کوزه هایی با دهانه گشاد را از مارهای زنده و سمی و یا عقربها پر کرده و به طرف دشمن پرتاب میکردند و در نتیجه نیش مار و عقرب تلفاتی بر دشمن وارد میکردند احتمالا بسیاری از این صدمات در نتیجه ترس از این جانوران بوده است.

عیب بزرگ این نوع نارنجكها هجوم مارها به طرف فرد پرتاب كننده كوزه بوده است.
بعدها طی سالهای 1677 تا 1905 در کوزه های گلی باروت ریخته و یک فتیله باز ،مانند فتیله شمع بر روی آن نصب میکردند این کوزه ها پس از روشن کردن فتیله به داخل دسته دشمن پرتاب میشد  در این بین مشکلی وجود داشت که وقتی نارنجک به زمین میرسید فتیله قبل از روشن کردن باروت ،خاموش و یا که این کوزه پس از برخورد به زمین میشکست و باروت قبل از انفجار در فضای باز بدون اینکه صدمه ای به دشمن بزند می سوخت
در سال 1913 آلمانیها یک نوع نارنجک ساختند ه برای اولین بار از فتیله تأخیری زمانی مکانیکی و قابل اطمینان در آن استفاده شده بود در طول جنگ جهانی اول برای جبهه مقابل آلمان اثرات مخرب این نارنجک به خوبی مشهود بود انگلیسیها برای مقابله با آن ،وسیله ای به نام مایلز بمب تهیه کردن که یک نوع بمب بود
آمریکاییها ضمن مطالعه نارنجک آلمانی و انگلیسی طرح کاملی که مزایای هر دو را دارا بود تحت عنوان نارنجک شماره 1 تولید کردند که اصطلاحا به آن آناناس میگفتند این نارنجک اولین نارنجک از سری نارنجکهای کنونی بود.


مشخصات نارنجک
:
نارنجک سلاح پرتابی کوچکی است به وزن 1 تا 2 پوند که آن را بمب دستی هم گفته اند زیرا ممکن است حاوی یک ماده انفجاری یا شیمیایی باشد، نارنجک هایی که با دست پرتاب می شوند با عنوان نارنجک های دستی طبقه بندی می گردند. نارنجک توسط فرد مورد استفاده قرار می گیرد و در موقعیت های مختلف تاکتیکی در دسترس است. نارنجک های دستی به هنگام حمایت از واحدهای کوچک در درگیری های تن به تن ،سنگرها و تجهیزات دشمن به کار می روند.
یک ویژگی اساسی، نارنجک دستی را از دیگر سلاح های موجود متمایز می کند. این عامل منحصر به فرد این است که به منظور آسیب رساندن لازم نیست آن را با همان دقتی که گلوله شلیک می شود، استعمال کرد. دیگر تفاوتهایی که نارنجک با دیگر سلاح ها دارد عبارتند از:
1 - برد کوتاه
:
منظور از برد یک نارنجک دستی فاصله متوسطی است که فرد می تواند این وسیله را پرتاب کند. این برد تنها به وسیله محدود نیست ، به قدرت فردی که آن را پرتاب می کند بستگی دارد.
2 - کوچکترین شعاع خطر موثر
:
شعاع خطر موثر عبارت است از محیط منطقه مدور اطراف منطقه انفجار است. برای افرادی که در این منطقه هستند احتمالاً 50 درصد تلفات وجود دارد. البته خارج از این محیط هم ممکن است تلفات وجود داشته باشد. شعاع خطر موثر نارنجک، در مقایسه با شعاع خطر موثر یک خمپاره کوچک کم، و در انواع نارنجک ها این شعاع متفاوت است.
3 - عمل تاخیری ماسوره
:
عمل تاخیری ماسوره به علت وجود عامل تاخیری زمانی در آن است. این حالت باعث می شود که نارنجک با ایمنی پرتاب شود. بیشتر نارنجک های دستی استاندارد دارای ماسوره های تاخیری هستند و قسمت عمده آنها در اثر ضربه منفجر نمی شوند. و فقط پس از سوختن عامل تاخیری ماسوره که انفجار صورت می گیرد .
نارنجک  دستی را می توان یا یک ترقه ی معمولی مقایسه کرد یک ترقه دارای بدنه ای است که از باروت یا ماده سریع الاشتعال پر  شده و یا یک شعله کوچک منفجر می شود وقتی که فتیله روشن می شود به طرف پایین می سوزد تا این باروت را مشتعل کند اشتعال باروت بدنه ی کاغذی را می ترکاند اگر چه یک نارنجک دستی از مواد مختلف ساخته شده ولی تقریبا به همان حالت عمل می کند و دارای همان قسمت هایی است که یک ترقه دارا می باشد. نارنجک بمب دستی کوچک حاوی مواد منفجره یا عامل شیمیایی است و بر علیه نفرات ، سنگرها، خودرو ها و تجهیزات دشمن به کار می رود.


ساختمان نارنجک:
بدنه
: قسمتی از نارنجک است که ماده انفجاری یا شیمیایی را در خود جای می دهد و شکل ظاهری نارنجک را تشکیل می دهد. بدنه ممکن است از هر ماده ای ساخته شود و کافی است که بتواند این مواد را در خود جا داده و نگه دارد و احیانا به عنوان ترکش مورد استفاده قرار گیرد. نارنجک در اشکال مختلف (کره ای ، استوانه ای، خمره ای و ...) است و جنس آن نیز از چدن، آلومینیم، پلاستیک و .... می باشد. بدنه همه نارنجک ها تو خالی است ( برای جای دادن ماده شیمیایی یا منفجره در خود) و در آنها سوراخی تعبیه شده است که می توان ماسوره را در میان مواد اصلی قرار داد و به بدنه پیچاند و در رنگهای مختلف تولید میشود.
خرج اصلی
:   عبارت است از ماده شیمیایی یا منفجره ای که درون بدنه نارنجک قرار می گیرد. همین ماده به نارنجک ویژگی خاصی می دهد و ماموریت آن را تعیین می کند. خرج اصلی ممکن است ماده منفجره TNT، پنتولیت یا از دیگر ترکیبات شیمیایی باشد.
ماسوره
: یک وسیله مکانیکی و شیمیایی است که از طریق زنجیره ای از عمل ها و عکس العمل های مکانیکی و شیمیایی پس از طی زمان تاخیر مشخص، موج انفجار یا حرارت تولید می کند و بر دو نوع است:

 1 - ماسوره انفجاری: که در نارنجک های انفجاری به کار می رود و زمان تاخیر آن 3 الی 6 ثانیه است.
2 - ماسوره اشتعالی: که در نارنجک های شیمیایی به کار می رود و زمان تاخیر آن 2 الی 4 ثانیه است.


ساختمان ماسوره
:
1 - بدنه ماسوره : که روی بدنه نارنجک پیچ می شود و قطعات زیر در آن به کار می رود.
2 - حلقه و ضامن :  که اهرم مانع ضارب را در بدنه ماسوره نگه می دارد .
3 - اهرم مانع ضارب :  زمانی که پیم ضامن خارج گردد ، آخرین نگهدارنده ضارب میباشد و به محض رها شدن اهرم ضارب به چاشنی ضربه می زند .
4 - ضارب یا سوزن : توسط فشاری که فنر سوزن به آن وارد میسازد به چاشنی ضربتی ضربه زده و باعث عمل کردن آن میشود.

5 - فنر ضارب : که ضارب را با فشار به سمت چاشنی ضربتی پرت می کند.
6 - چاشنی ضربتی :  که به محض برخورد با خرج حساس، تولید شعله وحرارت کرده ، خرج تأخیر را مشتعل میسازد.
7 - خرج تأخیر :  که بین چاشنی ضربتی اصلی قرار می گیرد و شعله و حرارت را با تأخیر معینی به چاشنی اصلی میرساند.
8 - چاشنی اصلی : در نارنجکهای انفجاری تولید موج انفجار کرده و خرج اصلی را منفجر میکند و در نارنجکهای شیمیایی تولید شعله کرده و خرج اصلی را مشتعل میکند.این نوع چاشنی در بعضی از نارنجکهای آموزشی نیز استفاده میشود .


  عملکرد ماسوره
:
الف- وقتی حلقه ضامن را از ماسوره جدا می کنند، برای جدا کردن اهرم از بدنه ماسوره مانعی وجود ندارد. فقط نیروی دست است که اهرم را به بدنه و ماسوره نگه می دارد.
ب- وقتی که اهرم رها می شود، فشار ضارب که با حالت فنری زیر اهرم مهار شده است، پس زده می شود.
پ- وقتی که اهرم با فشار فنر از سوزن از بدنه نارنجک دور می شود ضارب بر روی محور خود چرخشی می کند و با چاشنی ضربتی برخورد می نماید.
ت- وقتی ضربه ضارب نواخته می شود چاشنی ضربتی با زدن جرقه حرارت ایجاد می کند و خرج تاخیری را مشتعل می سازد

اقدامات تأمینی نارنجک

1 – نارنجک را با استفاده از حلقه ضامن حمل ونقل و آویزان نکنید

2 – زمانی ضامن را خارج کنید که بخواهید از آن استفاده کنید

3 – تا قبل از پرتاب نارنجک ضامن آنرا دور نیندازید

4 – نارنجک را در اختیار افراد ناشی قرار ندهید

5 – نارنجک را در گرمای زیاد و محیط مرطوب قرار ندهید

6 – هیچگاه اهرم را در دست رها نکنید

7 – قبل از پرتاب مواظب باشید مانعی در مسیر پرتاب نباشد و یا محیط به طرف ما شیب نداشته باشد

8 – به هنگام پرتاب بایستی اهرم کف دست و چهار انگشت روی بدنه نارنجک قرار گیرد


buy cialis uk
جمعه 16 آذر 1397 10:10 ق.ظ

Great write ups. With thanks.
acquisto online cialis cialis italia gratis cialis 50 mg soft tab legalidad de comprar cialis tadalafilo cialis 30 day sample how does cialis work cialis dosage acheter cialis kamagra cialis pas cher paris
buy generic cialis online
پنجشنبه 15 آذر 1397 03:01 ب.ظ

Perfectly expressed certainly! !
generic cialis at walmart generico cialis mexico generico cialis mexico cialis dosage recommendations generic cialis in vietnam cialis baratos compran uk where do you buy cialis rx cialis para comprar cialis 10mg prix pharmaci precios cialis peru
buy generic cialis online
چهارشنبه 14 آذر 1397 07:04 ب.ظ

Tips effectively applied!.
cialis et insomni cialis prices in england cialis 100 mg 30 tablet prices on cialis 10 mg buy cialis sample pack cialis generico en mexico cialis 20mg cialis 10 doctissimo tadalafil 20mg cialis 5 mg effetti collateral
buy cialis without a doctor's prescription
چهارشنبه 14 آذر 1397 05:30 ق.ظ

Reliable stuff. Thanks a lot!
cialis 10mg prix pharmaci discount cialis prices for cialis 50mg cialis sicuro in linea pastillas cialis y alcoho cialis rezeptfrei cialis cost cialis qualitat buy cialis cialis usa cost
Cialis 20 mg
سه شنبه 13 آذر 1397 06:14 ب.ظ

Kudos. Plenty of stuff.

generic cialis review uk cialis coupons printable cialis generika in deutschland kaufen cialis without a doctor's prescription cialis coupons cialis without a doctor's prescription compare prices cialis uk calis cialis sicuro in linea wow look it cialis mexico
Cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 07:03 ق.ظ

Amazing facts. With thanks!
cialis pills boards prezzo cialis a buon mercato deutschland cialis online cialis 5mg billiger only best offers cialis use 5 mg cialis coupon printable overnight cialis tadalafil cialis online generic cialis cialis in sconto
buy cheap cialis no prescription
دوشنبه 12 آذر 1397 07:04 ب.ظ

You reported that wonderfully!
effetti del cialis cialis daily new zealand cost of cialis per pill how to purchase cialis on line cialis side effects dangers preis cialis 20mg schweiz generico cialis mexico cialis savings card cost of cialis cvs prices for cialis 50mg
Buy generic cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 06:43 ق.ظ

Amazing tons of amazing information!
cialis rckenschmerzen click here to buy cialis generic cialis at the pharmacy cialis 5 mg safe dosage for cialis cialis purchasing cialis online sialis generic cialis pill online cialis uk next day
buy cialis without a doctor's prescription
یکشنبه 11 آذر 1397 06:35 ب.ظ

You mentioned it effectively!
cialis prezzo in linea basso cialis mit grapefruitsaft cialis farmacias guadalajara venta de cialis canada cialis 20mg discount cialis miglior cialis generico cialis mit grapefruitsaft cialis uk next day we choice free trial of cialis
Buy cialis online
شنبه 10 آذر 1397 06:58 ب.ظ

Amazing quite a lot of fantastic info.
click here to buy cialis cialis lowest price bulk cialis we like it cialis price achat cialis en suisse effetti del cialis cialis y deporte cialis with 2 days delivery cialis y deporte rezeptfrei cialis apotheke
Buy generic cialis
شنبه 10 آذر 1397 05:52 ق.ظ

Tips well regarded..
online cialis cialis generico cialis kaufen bankberweisung cialis flussig cialis dose 30mg cialis from canada cialis pills price each 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis tablets dose size of cialis
Cialis online
جمعه 9 آذر 1397 06:35 ب.ظ

Regards! I value it.
cialis generique cialis tablets australia viagra vs cialis if a woman takes a mans cialis online prescriptions cialis compare prices cialis uk cialis farmacias guadalajara cialis patentablauf in deutschland cialis for daily use cialis australian price
buy cialis no rx
جمعه 9 آذر 1397 06:48 ق.ظ

Incredible a lot of very good tips.
canadian discount cialis il cialis quanto costa buy brand cialis cheap cipla cialis online achat cialis en itali dose size of cialis i recommend cialis generico cialis 20mg preis cf cialis side effects dangers canadian drugs generic cialis
buy cheap cialis no prescription
پنجشنبه 8 آذر 1397 07:33 ب.ظ

With thanks! Excellent information!
tadalafil 10 mg when will generic cialis be available cialis en 24 hora does cialis cause gout cialis great britain we choice free trial of cialis cipla cialis online cialis generisches kanada cialis daily new zealand generic for cialis
Cialis generic
پنجشنبه 8 آذر 1397 07:50 ق.ظ

You revealed this adequately.
cialis per paypa we like it cialis soft gel link for you cialis price generic cialis levitra cialis price in bangalore generic cialis levitra cialis dose 30mg cialis generico milano buy name brand cialis on line we like it cialis price
buy cheap cialis coupon
چهارشنبه 7 آذر 1397 06:56 ب.ظ

Terrific data. Thanks!
cialis generique prix cialis once a da generic cialis at walmart side effects for cialis cialis coupons printable cialis 20 mg if a woman takes a mans cialis cialis 20mg how much does a cialis cost buying cialis on internet
buy generic cialis pills
چهارشنبه 11 مهر 1397 03:58 ق.ظ

You actually reported that fantastically.
achat cialis en itali cialis for daily use cialis rezeptfrei cialis generique 5 mg order a sample of cialis cialis online click now buy cialis brand cialis cost cialis generika cialis generique 5 mg
buy tadalafil no prescription
دوشنبه 9 مهر 1397 03:04 ق.ظ

Great content. Thanks.
look here cialis order on line cialis prezzo di mercato low cost cialis 20mg weblink price cialis cialis para que sirve achat cialis en suisse 200 cialis coupon cialis lilly tadalafi buy brand cialis cheap cialis generico postepay
viagraessale.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 02:25 ق.ظ

You mentioned it superbly.
preis cialis 20mg schweiz order generic cialis online cialis 5 mg buy cialis generique we use it cialis online store cialis coupons printable only here cialis pills cialis para que sirve cialis reviews cialis 5 mg para diabeticos
viagravonline.com
پنجشنبه 15 شهریور 1397 06:15 ب.ظ

Thanks a lot. I value it!
cialis cipla best buy cialis cuantos mg hay cialis online deutschland rx cialis para comprar cialis lowest price precios cialis peru how do cialis pills work effetti del cialis cialis canada on line low dose cialis blood pressure
trust pharmacy canada
چهارشنبه 14 شهریور 1397 10:09 ق.ظ

Amazing tons of fantastic material!
Canadian Pharmacy USA drugs for sale deep web online canadian pharmacies good canadian online pharmacies canadian medications 247 canadian pharmacies that are legit buy viagra 25mg most reliable canadian online pharmacies canada medication prices canadian drug store
viabiovit.com
سه شنبه 13 شهریور 1397 01:16 ب.ظ

You actually stated that perfectly.
where can i purchase viagra buy viagra china buy viagra without consultation uk safe place to buy viagra online uk viagra pharmacy viagra buy viagra cheap uk is sildenafil generic cheap generic viagra online pharmacy buy viagra in china sildenafil pills
rldta.com/how-much-is-a-prescription-of-viagra.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 07:15 ق.ظ

Nicely put. With thanks!
where can i buy viagra pills buy real viagra cheap how do i buy viagra herbal viagra buy viagra tesco how do i order viagra order viagra uk viagra pharmacy viagra buy viagra viagra online pharmacy viagra buy viagra canadian pharmacy viagra
cialis en mexico precio
دوشنبه 22 مرداد 1397 10:55 ب.ظ

Beneficial material. Appreciate it!
trusted tabled cialis softabs cialis 20 mg cut in half cialis online deutschland cialis generic where cheapest cialis precios cialis peru cialis daily new zealand cialis 20mg pastillas cialis y alcoho 40 mg cialis what if i take
Online cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 11:07 ق.ظ

You expressed it really well.
discount cialis cialis rezeptfrei recommended site cialis kanada cialis en mexico precio how much does a cialis cost legalidad de comprar cialis cialis kaufen bankberweisung buy cialis online import cialis deutschland cialis online
Discount viagra
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 05:58 ق.ظ

Superb stuff, Thanks!
buy genuine viagra online viagra for sale online lowest price viagra buy prescription viagra online how can you buy viagra online how to buy viagra online safely buy viagra online usa what is viagra where to buy real viagra viagra online pharmacy uk
Cialis online
شنبه 18 فروردین 1397 03:40 ب.ظ

Nicely put, Appreciate it.
cialis manufacturer coupon free generic cialis buy cialis sample pack does cialis cause gout viagra or cialis cialis online napol online prescriptions cialis prices on cialis 10 mg how much does a cialis cost cialis for sale south africa
Online cialis
شنبه 4 فروردین 1397 06:44 ب.ظ

Amazing information. Cheers!
cialis qualitat cialis authentique suisse tadalafil 20 mg american pharmacy cialis american pharmacy cialis buying cialis overnight cialis 5 mg effetti collateral we use it cialis online store low dose cialis blood pressure venta cialis en espaa
Cialis 20 mg
چهارشنبه 1 فروردین 1397 08:40 ب.ظ

Valuable tips. Many thanks!
cialis reviews cialis sale online tadalafil 20 mg tadalafil 10 mg cialis preise schweiz cialis italia gratis fast cialis online only best offers cialis use cialis generico in farmacia cialis lowest price
foot pain gluten
شنبه 17 تیر 1396 04:14 ق.ظ
Sweet blog! I found it while searching on Yahoo
News. Do you have any tips on how to get listed in Yahoo
News? I've been trying for a while but I never
seem to get there! Appreciate it
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30


فهرست وبلاگ
پیوندهای روزانه
آرشیو
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
جستجو
آخرین پستها