تبلیغات
معرفی جنگ افزارهای موجود در ایران و آموزش نظامی - نارنجک دستی Hand Grenade
معرفی جنگ افزارهای موجود در ایران و آموزش نظامی

نارنجک دستی Hand Grenade

سه شنبه 6 اسفند 1387


 


اریخچه نارنجک های دستی    

نارنجک های دستی یکی از قدیمی ترین سلاح هایی است که در جنگها از آنها استفاده شده است.

 بر طبق اکثر کتب تاریخی از زمانی که ماجرای جنگها ثبت گردید نوعی نارنجک به کار میرفته است یکی از قدیمیترین نارنجکها توسط چینیها توسعه پیدا کرد آنها گلوله گلی یا کوزه هایی با دهانه گشاد را از مارهای زنده و سمی و یا عقربها پر کرده و به طرف دشمن پرتاب میکردند و در نتیجه نیش مار و عقرب تلفاتی بر دشمن وارد میکردند احتمالا بسیاری از این صدمات در نتیجه ترس از این جانوران بوده است.

عیب بزرگ این نوع نارنجكها هجوم مارها به طرف فرد پرتاب كننده كوزه بوده است.
بعدها طی سالهای 1677 تا 1905 در کوزه های گلی باروت ریخته و یک فتیله باز ،مانند فتیله شمع بر روی آن نصب میکردند این کوزه ها پس از روشن کردن فتیله به داخل دسته دشمن پرتاب میشد  در این بین مشکلی وجود داشت که وقتی نارنجک به زمین میرسید فتیله قبل از روشن کردن باروت ،خاموش و یا که این کوزه پس از برخورد به زمین میشکست و باروت قبل از انفجار در فضای باز بدون اینکه صدمه ای به دشمن بزند می سوخت
در سال 1913 آلمانیها یک نوع نارنجک ساختند ه برای اولین بار از فتیله تأخیری زمانی مکانیکی و قابل اطمینان در آن استفاده شده بود در طول جنگ جهانی اول برای جبهه مقابل آلمان اثرات مخرب این نارنجک به خوبی مشهود بود انگلیسیها برای مقابله با آن ،وسیله ای به نام مایلز بمب تهیه کردن که یک نوع بمب بود
آمریکاییها ضمن مطالعه نارنجک آلمانی و انگلیسی طرح کاملی که مزایای هر دو را دارا بود تحت عنوان نارنجک شماره 1 تولید کردند که اصطلاحا به آن آناناس میگفتند این نارنجک اولین نارنجک از سری نارنجکهای کنونی بود.


مشخصات نارنجک
:
نارنجک سلاح پرتابی کوچکی است به وزن 1 تا 2 پوند که آن را بمب دستی هم گفته اند زیرا ممکن است حاوی یک ماده انفجاری یا شیمیایی باشد، نارنجک هایی که با دست پرتاب می شوند با عنوان نارنجک های دستی طبقه بندی می گردند. نارنجک توسط فرد مورد استفاده قرار می گیرد و در موقعیت های مختلف تاکتیکی در دسترس است. نارنجک های دستی به هنگام حمایت از واحدهای کوچک در درگیری های تن به تن ،سنگرها و تجهیزات دشمن به کار می روند.
یک ویژگی اساسی، نارنجک دستی را از دیگر سلاح های موجود متمایز می کند. این عامل منحصر به فرد این است که به منظور آسیب رساندن لازم نیست آن را با همان دقتی که گلوله شلیک می شود، استعمال کرد. دیگر تفاوتهایی که نارنجک با دیگر سلاح ها دارد عبارتند از:
1 - برد کوتاه
:
منظور از برد یک نارنجک دستی فاصله متوسطی است که فرد می تواند این وسیله را پرتاب کند. این برد تنها به وسیله محدود نیست ، به قدرت فردی که آن را پرتاب می کند بستگی دارد.
2 - کوچکترین شعاع خطر موثر
:
شعاع خطر موثر عبارت است از محیط منطقه مدور اطراف منطقه انفجار است. برای افرادی که در این منطقه هستند احتمالاً 50 درصد تلفات وجود دارد. البته خارج از این محیط هم ممکن است تلفات وجود داشته باشد. شعاع خطر موثر نارنجک، در مقایسه با شعاع خطر موثر یک خمپاره کوچک کم، و در انواع نارنجک ها این شعاع متفاوت است.
3 - عمل تاخیری ماسوره
:
عمل تاخیری ماسوره به علت وجود عامل تاخیری زمانی در آن است. این حالت باعث می شود که نارنجک با ایمنی پرتاب شود. بیشتر نارنجک های دستی استاندارد دارای ماسوره های تاخیری هستند و قسمت عمده آنها در اثر ضربه منفجر نمی شوند. و فقط پس از سوختن عامل تاخیری ماسوره که انفجار صورت می گیرد .
نارنجک  دستی را می توان یا یک ترقه ی معمولی مقایسه کرد یک ترقه دارای بدنه ای است که از باروت یا ماده سریع الاشتعال پر  شده و یا یک شعله کوچک منفجر می شود وقتی که فتیله روشن می شود به طرف پایین می سوزد تا این باروت را مشتعل کند اشتعال باروت بدنه ی کاغذی را می ترکاند اگر چه یک نارنجک دستی از مواد مختلف ساخته شده ولی تقریبا به همان حالت عمل می کند و دارای همان قسمت هایی است که یک ترقه دارا می باشد. نارنجک بمب دستی کوچک حاوی مواد منفجره یا عامل شیمیایی است و بر علیه نفرات ، سنگرها، خودرو ها و تجهیزات دشمن به کار می رود.


ساختمان نارنجک:
بدنه
: قسمتی از نارنجک است که ماده انفجاری یا شیمیایی را در خود جای می دهد و شکل ظاهری نارنجک را تشکیل می دهد. بدنه ممکن است از هر ماده ای ساخته شود و کافی است که بتواند این مواد را در خود جا داده و نگه دارد و احیانا به عنوان ترکش مورد استفاده قرار گیرد. نارنجک در اشکال مختلف (کره ای ، استوانه ای، خمره ای و ...) است و جنس آن نیز از چدن، آلومینیم، پلاستیک و .... می باشد. بدنه همه نارنجک ها تو خالی است ( برای جای دادن ماده شیمیایی یا منفجره در خود) و در آنها سوراخی تعبیه شده است که می توان ماسوره را در میان مواد اصلی قرار داد و به بدنه پیچاند و در رنگهای مختلف تولید میشود.
خرج اصلی
:   عبارت است از ماده شیمیایی یا منفجره ای که درون بدنه نارنجک قرار می گیرد. همین ماده به نارنجک ویژگی خاصی می دهد و ماموریت آن را تعیین می کند. خرج اصلی ممکن است ماده منفجره TNT، پنتولیت یا از دیگر ترکیبات شیمیایی باشد.
ماسوره
: یک وسیله مکانیکی و شیمیایی است که از طریق زنجیره ای از عمل ها و عکس العمل های مکانیکی و شیمیایی پس از طی زمان تاخیر مشخص، موج انفجار یا حرارت تولید می کند و بر دو نوع است:

 1 - ماسوره انفجاری: که در نارنجک های انفجاری به کار می رود و زمان تاخیر آن 3 الی 6 ثانیه است.
2 - ماسوره اشتعالی: که در نارنجک های شیمیایی به کار می رود و زمان تاخیر آن 2 الی 4 ثانیه است.


ساختمان ماسوره
:
1 - بدنه ماسوره : که روی بدنه نارنجک پیچ می شود و قطعات زیر در آن به کار می رود.
2 - حلقه و ضامن :  که اهرم مانع ضارب را در بدنه ماسوره نگه می دارد .
3 - اهرم مانع ضارب :  زمانی که پیم ضامن خارج گردد ، آخرین نگهدارنده ضارب میباشد و به محض رها شدن اهرم ضارب به چاشنی ضربه می زند .
4 - ضارب یا سوزن : توسط فشاری که فنر سوزن به آن وارد میسازد به چاشنی ضربتی ضربه زده و باعث عمل کردن آن میشود.

5 - فنر ضارب : که ضارب را با فشار به سمت چاشنی ضربتی پرت می کند.
6 - چاشنی ضربتی :  که به محض برخورد با خرج حساس، تولید شعله وحرارت کرده ، خرج تأخیر را مشتعل میسازد.
7 - خرج تأخیر :  که بین چاشنی ضربتی اصلی قرار می گیرد و شعله و حرارت را با تأخیر معینی به چاشنی اصلی میرساند.
8 - چاشنی اصلی : در نارنجکهای انفجاری تولید موج انفجار کرده و خرج اصلی را منفجر میکند و در نارنجکهای شیمیایی تولید شعله کرده و خرج اصلی را مشتعل میکند.این نوع چاشنی در بعضی از نارنجکهای آموزشی نیز استفاده میشود .


  عملکرد ماسوره
:
الف- وقتی حلقه ضامن را از ماسوره جدا می کنند، برای جدا کردن اهرم از بدنه ماسوره مانعی وجود ندارد. فقط نیروی دست است که اهرم را به بدنه و ماسوره نگه می دارد.
ب- وقتی که اهرم رها می شود، فشار ضارب که با حالت فنری زیر اهرم مهار شده است، پس زده می شود.
پ- وقتی که اهرم با فشار فنر از سوزن از بدنه نارنجک دور می شود ضارب بر روی محور خود چرخشی می کند و با چاشنی ضربتی برخورد می نماید.
ت- وقتی ضربه ضارب نواخته می شود چاشنی ضربتی با زدن جرقه حرارت ایجاد می کند و خرج تاخیری را مشتعل می سازد

اقدامات تأمینی نارنجک

1 – نارنجک را با استفاده از حلقه ضامن حمل ونقل و آویزان نکنید

2 – زمانی ضامن را خارج کنید که بخواهید از آن استفاده کنید

3 – تا قبل از پرتاب نارنجک ضامن آنرا دور نیندازید

4 – نارنجک را در اختیار افراد ناشی قرار ندهید

5 – نارنجک را در گرمای زیاد و محیط مرطوب قرار ندهید

6 – هیچگاه اهرم را در دست رها نکنید

7 – قبل از پرتاب مواظب باشید مانعی در مسیر پرتاب نباشد و یا محیط به طرف ما شیب نداشته باشد

8 – به هنگام پرتاب بایستی اهرم کف دست و چهار انگشت روی بدنه نارنجک قرار گیرد


rldta.com/how-much-is-a-prescription-of-viagra.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 07:15 ق.ظ

Nicely put. With thanks!
where can i buy viagra pills buy real viagra cheap how do i buy viagra herbal viagra buy viagra tesco how do i order viagra order viagra uk viagra pharmacy viagra buy viagra viagra online pharmacy viagra buy viagra canadian pharmacy viagra
cialis en mexico precio
دوشنبه 22 مرداد 1397 10:55 ب.ظ

Beneficial material. Appreciate it!
trusted tabled cialis softabs cialis 20 mg cut in half cialis online deutschland cialis generic where cheapest cialis precios cialis peru cialis daily new zealand cialis 20mg pastillas cialis y alcoho 40 mg cialis what if i take
Online cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 11:07 ق.ظ

You expressed it really well.
discount cialis cialis rezeptfrei recommended site cialis kanada cialis en mexico precio how much does a cialis cost legalidad de comprar cialis cialis kaufen bankberweisung buy cialis online import cialis deutschland cialis online
Discount viagra
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 05:58 ق.ظ

Superb stuff, Thanks!
buy genuine viagra online viagra for sale online lowest price viagra buy prescription viagra online how can you buy viagra online how to buy viagra online safely buy viagra online usa what is viagra where to buy real viagra viagra online pharmacy uk
Cialis online
شنبه 18 فروردین 1397 03:40 ب.ظ

Nicely put, Appreciate it.
cialis manufacturer coupon free generic cialis buy cialis sample pack does cialis cause gout viagra or cialis cialis online napol online prescriptions cialis prices on cialis 10 mg how much does a cialis cost cialis for sale south africa
Online cialis
شنبه 4 فروردین 1397 06:44 ب.ظ

Amazing information. Cheers!
cialis qualitat cialis authentique suisse tadalafil 20 mg american pharmacy cialis american pharmacy cialis buying cialis overnight cialis 5 mg effetti collateral we use it cialis online store low dose cialis blood pressure venta cialis en espaa
Cialis 20 mg
چهارشنبه 1 فروردین 1397 08:40 ب.ظ

Valuable tips. Many thanks!
cialis reviews cialis sale online tadalafil 20 mg tadalafil 10 mg cialis preise schweiz cialis italia gratis fast cialis online only best offers cialis use cialis generico in farmacia cialis lowest price
foot pain gluten
شنبه 17 تیر 1396 04:14 ق.ظ
Sweet blog! I found it while searching on Yahoo
News. Do you have any tips on how to get listed in Yahoo
News? I've been trying for a while but I never
seem to get there! Appreciate it
plaza.rakuten.co.jp
سه شنبه 26 اردیبهشت 1396 08:03 ق.ظ
It's a shame you don't have a donate button! I'd most certainly donate to this
fantastic blog! I guess for now i'll settle for bookmarking and adding your RSS feed to my Google account.
I look forward to brand new updates and will share this site with my Facebook group.
Talk soon!
Natisha
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 02:17 ب.ظ
I've been browsing online more than three hours today, yet I never found any
interesting article like yours. It's pretty worth enough for me.
Personally, if all webmasters and bloggers made good content as
you did, the internet will be a lot more useful
than ever before.
BHW
چهارشنبه 23 فروردین 1396 09:01 ب.ظ
I needed to thank you for this good read!! I definitely enjoyed every
little bit of it. I have you saved as a favorite to look
at new things you post…
BHW
جمعه 18 فروردین 1396 10:25 ب.ظ
It's the best time to make a few plans for the longer term and
it's time to be happy. I have learn this put up and if I may just I want to suggest you some fascinating things or advice.
Perhaps you could write subsequent articles regarding this article.
I desire to learn even more issues about it!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


فهرست وبلاگ
پیوندهای روزانه
آرشیو
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
جستجو
آخرین پستها