تبلیغات
معرفی جنگ افزارهای موجود در ایران و آموزش نظامی - استتار،اختفا،پوشش Camouflage/Concealment/Cover
معرفی جنگ افزارهای موجود در ایران و آموزش نظامی

استتار،اختفا،پوشش Camouflage/Concealment/Cover

سه شنبه 6 اسفند 1387


استتار                                      اختفا                                            پوشش


استتار  Camouflage 

استتار یکی از الزامات اصلی جنگ است که اگر درست یا غلط بکار رود ارزش آنرا میتوان با معیار شکست و پیروزی یک رزمنده و یا مرگ و زندگی او سنجید.استتار در هر نوع جنگ و در هر رده اهمیت فراوان دارد.

تعریف استتار : عبارتست از همرنگ و هم شکل کردن خود ، وسایل و تجهیزات اطراف با محیط ،بطوریکه باعث جلب توجه دشمن نشود.

منظور از استتار : مجموعه اقداماتی است که باعث جلوگیری از کشف محل ما برای دشمن می شود.

چگونه باید استتار کرد ؟

استتار صحیح متکی به دانستن دو مسئله است ( عوامل تشخیص ، اصول استتار ).

الف ) عوامل تشخیص استتار

1 – وضعیت نسبی : اشیاء غالباً نسبت به محیط اطرافشان شناخته می شوند. برای مثال : یک شیئ طویل روی ریل راه آمن معرف وجود قطار است .

2 – شکل Form : اشیاء و مصنوعات ساخت دست بشر دارای اشکال و زوایای منظم و طرح و انحنای خاصی می باشد.در حالیکه پدیده های طبیعی از یک الگو و شکل خاصی تبعیت ننموده و دارای اشکال نا منظم و بی قاعده می باشند.

3 – سایه Shadow : از دید هوایی سایه ها بسیار مشخص و قابل توجه هستند، در عکسهای هوایی عملاً سایه اجسام بهتر از خود شیئ آشکار میگردند.

4 – بافت Texture :یک سطح غیر صاف مانند علفزار ،نور قابل ملاحظه ای را منعکس نمی کند و سایه آن روی خودش می افتد و در نتیجه ،چه در عکس و چه هنگام دیدن ،سیاه به چشم می خورد.اما یک سطح صاف مانند یک فرودگاه و یا پشت بام ،نور زیادی را در عکس به چشم برمیگرداند و حتی جاهای رنگی آن نسبت به زمینهای مجاور نور بیشتری خواهند داد و یا به اصطلاح براق دیده می شوند.

5 – رنگ Color : رنگهای متفاوت در یک فاصله نزدیک موجب تشخیص اشیاء می گردد و همچنین دارای سایه های مختلف بوده و در میزان جلب توجه ، هر کدام اثری مربوط به خود دارند.

6 – حرکت Movment : منطقه مورد رؤیت پائین توسط دیده بان هوایی ، به اندازه ای وسیع و بزرگ است که اشیاء کوچک در آن گم می شوند و توجه بیننده را به خود جلب نمی کنند.ولی چنانچه شیئ حرکت کند فوراً چشمها را متوجه خود می سازد.همین اصول مشابه در خصوص دیده بان زمینی نیز صادق می باشد.

7 – درخشش Shine : یکی از روشهای خاص آشکار سازی جهت دیده بانی ، درخشش است.درخشش ،یک برق زدن و انعکاس نور از یک سطح صاف می باشد.

ب ) اصول استتار

1 – انتخاب محل : مواضع باید به گونه ای انتخاب شوند که در آنها افراد ، وسایل و فعالیتها تا حد امکان از دید دشمن دور بمانند.تجربه نشان داده که انتخاب صحیح محل ،اغلب اشکالات اختفا را از بین برده است و در انتخاب محل سه عامل باید در نظر گرفت ( مأموریت ، پراکندگی ، شکل عوارض و محیط )

مأموریت Mission ) مأموریت شرط اصلی است ،ممکن است موضعی از نظر اختفا کاملاً مناسب باشد ولی اگر نتوان مأموریت را از آنجا انجام داد ، آن موضع بی ارزش خواهد بود .

پراکندگی و تفرقه Dispertion ) در انتخاب موضع باید پراکندگی لازم یگان را در نظر گرفت .لازمه رعایت این عامل اندازه و مساحت مورد نیاز یک موضع یا محل استقرار را تعیین و دیکته می نماید.

شکل عوارض و محیط Terrain Pattern ) هر عارضه و محیطی ،شکل و ساختار خاصی دارد که آن را از سایر محیطها متمایز می سازد و بنابراین هر گونه تغییر شکل در محیط ، نشان دهنده نوعی فعالیت و حضور نیروی انسانی در آنجا می باشد.شکل عوارض و محیط به چهار دسته (روستایی ، شهری ، جنگلی ، کویری ) تقسیم می شوند.

2 – انضباط استتار : انضباط استتار اجتناب از کارهایی است که ظاهر طبیعی یک منطقه را تغییر داده یا موقعیت عده ها و تجهیزات را بدون اینکه حتی دیده شوند برای دشمن آشکار می سازد که عبارتند از :

الف – اگر حتی یک سرباز از قوانین استتار ، در خصوص عدم ایجاد صدا و یا مخفی ماندن و حرکت ننمودن ، تخلف و سرپیچی نماید ، کلیه کوششهای گروهی واحد نظامی با شکست مواجه خواهد شد.

ب – بدون شک هر گونه بی توجهی و اهمال کاری موجب آشکار و کشف شدن محل و موقعیت شما توسط دشمن میگردد.

پ – رعایت سکوت رادیویی و راداری .

ت – جای رد چرخ خودروها ، ریختن زباله و مواد زاید غذایی ، قوطیهای خالی کمپوت و کنسرو و مهمات و بطریها در اطراف موضع ، از موارد شاخص و نشانگر فعالیت نظامی میباشد.

ث – خودروهای جدیدالورود باید از مسیر جاده ای و خطوط موجود محیطی عبور و رفت و آمد نماید.

ج – در هنگام شب ، پنجره ها ، روزنه ها ، دربهای ورودی ساختمان و چادر و یا هر روزنه و منفذی که موجب خروج نور گردد باید بوسیله پرده ،پوشانده شود.

چ – از استعمال سیگار در شب جداً خودداری شود.

3 - ساختمان استتار : هنگامیکه زمین و شکل طبیعی آن طوری است که در آن اختفا ممکن نیست ، استتار مصنوعی ایجاد می شود.برای اینکار از مواد و وسایل طبیعی و مصنوعی میتوان استفاده نمود و افراد و فعالیتها را باید با محیط اطرافشان همرنگ کرد .در ایجاد استتار ،وسایل طبیعی بر وسایل مصنوعی برتری دارند زیرا آنها طبیعی بودن را در همرنگی بهتر بوجود می آورند.بدیهی است چنانچه از وسایل مصنوعی استفاده شود تا حد امکان باید همرنگ با محیط اطراف باشد.سه روش اساسی برای استتار کردن وسایل و فعالیتها وجود دارد که عبارتند از :

روشهای استتار

الف – مخفی نمودن Hiding

ب – همگون سازی Blending

پ – شبیه سازی (بدل سازی) Disguising

قواعد استتار

1 – از تمام حفاظتهای موجود باید استفاده شود.

2 – شکل و سایه و بافت و رنگ اشیائ را باید برهم زد.

3 – تهیه مواضع باید از ابتدا تا پایان کار همراه با استتار باشد.

4 – استتار بیش از حد موجب کشف مواضع می شود .

5 – انضباط استتار را باید همیشه رعایت نمود.

6 – در پایان استتار باید آنرا از دید دشمن بازدید نمود.

7 – در موقع بکارگیری اشیاء طبیعی در استتار ، باید به رنگ آنها با توجه به محیط اطراف دقت نمود.

موارد استتار

1 – استتار انفرادی

2 – استتار اردوگاه

3 – استتار ادوات

4 – استتار خط مقدم

اختفا Concealment

تعریف اختفا : مخفی کردن خود و تجهیزات از دید دشمن را اختفا گوین و بر دو نوع است .

الف ) اختفای طبیعی : معمولاً اشیاء مجاور مانند بوته ها ، علفها ، کنده درختها بوجود آمده اند و نیازی به تغییر دادن در آنها برای استفاده ، نمی باشد.

ب ) اختفای مصنوعی : اختفای مصنوعی را باید از اجسامی مانند تور ، علف ، برگ ،پارچه و غیره فراهم نمود .بدیهی است در هر نوع اختفا باید اثرات تغییر فصل را در نظر داشت.

تذکر : باید دانست که اختفا فقط افراد و وسایل را در برابر دید دشمن حفظ می کند.

قواعد اختفا

1 – از حرکت بیهوده دوری کنید.

2 – از تمام وسایل اختفا استفاده کنید.

3 – در هنگام دیده بانی در پائین قرار بگیرید.

4 – اشیائ براق را نمایان نکنید.

5 – از خط افق دوری کنید.

6 – خطوط تنظیم پیرامون اشیاء را بهم بزنید.

7 – سکوت را رعایت کنید .

عوامل تشخیص اختفا

الف ) صدا

ب ) نور

ج ) حرکت

پوشش Cover

تعریف پوشش : حائلی که سرباز را در برابر آتش دشمن حفظ می کند که بر دو نوع است.

الف ) پوشش طبیعی : گودالها ، جویها ، ضد شیبها

ب ) پوشش مصنوعی : چاله ها ، سنگر ها ، دیوارها که افراد و وسایل را در برابر آتش تیر کشنده دشمن و تا اندازه ای آتشهای با تیر منحنی و اثرات هسته ای محافظت می کنند.


buy cialis germany
جمعه 16 آذر 1397 05:37 ق.ظ

You've made your stand extremely effectively!!
buy brand cialis cheap cialis 5 mg cialis 5 effetti collaterali look here cialis cheap canada cialis daily cialis prices cialis e hiv preis cialis 20mg schweiz cialis italia gratis fast cialis online
buy cialis uk
پنجشنبه 15 آذر 1397 10:26 ق.ظ

You actually stated that adequately.
cialis sans ordonnance cialis lowest price cialis for sale south africa cialis authentique suisse cialis y deporte dose size of cialis cialis tadalafil cialis pills in singapore effetti del cialis cialis 20 mg effectiveness
Buy generic cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 02:15 ب.ظ

Thanks! Helpful information.
cialis 5 mg schweiz we choice cialis uk wow look it cialis mexico cialis ahumada cialis for daily use canadian discount cialis cialis patentablauf in deutschland rx cialis para comprar cialis professional yohimbe cialis price in bangalore
buy cialis cheap
چهارشنبه 14 آذر 1397 02:47 ق.ظ

Wonderful write ups, Many thanks.
cost of cialis cvs cialis prezzo in linea basso cialis price in bangalore tadalafil 20 mg tadalafil generic purchase once a day cialis click here to buy cialis canadian drugs generic cialis buy cialis online nz wow cialis tadalafil 100mg
Cialis generic
سه شنبه 13 آذر 1397 03:44 ب.ظ

Nicely put, Thank you!
cialis efficacit cialis for sale south africa cialis great britain buying brand cialis online cialis 30 day sample cialis uk next day cialis pills cialis tablets australia 5 mg cialis pharmacie en ligne low cost cialis 20mg
buy cialis pills
سه شنبه 13 آذر 1397 04:21 ق.ظ

Fantastic postings, Thanks a lot.
generic cialis pro estudios de cialis genricos tarif cialis france cialis generico cost of cialis cvs costo in farmacia cialis tesco price cialis we use it 50 mg cialis dose cialis dosage amounts cialis side effects dangers
buy cialis online
دوشنبه 12 آذر 1397 04:12 ب.ظ

You made your point.
cialis cost only now cialis 20 mg cialis 05 cialis en 24 hora side effects of cialis cialis soft tabs for sale price cialis per pill recommended site cialis kanada we use it 50 mg cialis dose enter site natural cialis
buy cheap cialis no prescription
دوشنبه 12 آذر 1397 04:05 ق.ظ

Good info. Thanks.
legalidad de comprar cialis how does cialis work cialis therapie tadalafil 5mg buy cialis cheap 10 mg cialis generico postepay cialis 5 mg buy prezzo cialis a buon mercato cialis e hiv cialis generico milano
Cialis generic
یکشنبه 11 آذر 1397 03:34 ب.ظ

Truly plenty of awesome data.
click here cialis daily uk cialis sale online cialis coupon estudios de cialis genricos cialis online nederland cialis flussig viagra or cialis order a sample of cialis cialis 20mg prix en pharmacie cialis efficacit
Cialis pills
یکشنبه 11 آذر 1397 03:45 ق.ظ

Thanks. Plenty of stuff!

fast cialis online tadalafil 5mg we choice cialis pfizer india tesco price cialis how does cialis work cialis canada acheter cialis kamagra cialis 100 mg 30 tablet cialis dose 30mg ou acheter du cialis pas cher
Cialis canada
شنبه 10 آذر 1397 04:13 ب.ظ

You said it very well..
wow look it cialis mexico sialis does cialis cause gout safe site to buy cialis online cialis para que sirve buy cialis uk no prescription cialis rezeptfrei online prescriptions cialis generic cialis 20mg tablets buy cialis
Buy generic cialis
شنبه 10 آذر 1397 03:21 ق.ظ

Many thanks, Loads of material!

cialis online compare prices cialis uk cialis uk we like it cialis soft gel cialis generico milano ou trouver cialis sur le net what is cialis cialis y deporte does cialis cause gout price cialis per pill
Cialis canada
جمعه 9 آذر 1397 04:06 ب.ظ

Nicely put. Thanks a lot!
cialis pills in singapore recommended site cialis kanada cialis pills in singapore cialis 5 effetti collaterali tadalafil 20 mg cost of cialis cvs cialis 20 mg overnight cialis tadalafil cialis generika cilas
buy cialis without a doctor's prescription
جمعه 9 آذر 1397 04:19 ق.ظ

You explained this well!
cialis per paypa acheter cialis kamagra prescription doctor cialis when will generic cialis be available where do you buy cialis how to buy cialis online usa callus cialis et insomni acquisto online cialis cialis baratos compran uk
buy cialis online no prescription
پنجشنبه 8 آذر 1397 04:57 ب.ظ

You reported this really well.
cialis diario compra cialis cipla best buy cialis 20mg cialis generico lilly cialis rezeptfrei sterreich cialis 5 mg cilas cialis uk cialis price thailand cialis 20 mg
Cialis 20 mg
پنجشنبه 8 آذر 1397 05:01 ق.ظ

Useful knowledge. Regards!
low dose cialis blood pressure cialis tablets for sale buy cialis cialis canadian drugs venta cialis en espaa 200 cialis coupon callus cialis 5 mg funziona warnings for cialis cialis pills price each
buy cialis online cheap
چهارشنبه 7 آذر 1397 04:30 ب.ظ

Cheers. An abundance of knowledge!

american pharmacy cialis cialis kamagra levitra enter site very cheap cialis cialis dosage amounts how to buy cialis online usa cialis for sale cialis 05 cialis 100mg suppliers how to buy cialis online usa india cialis 100mg cost
Cialis canada
چهارشنبه 7 آذر 1397 04:26 ق.ظ

With thanks. I appreciate it!
generic cialis levitra cialis kaufen cialis dosage recommendations cialis mit grapefruitsaft deutschland cialis online buying cialis overnight sialis cialis for sale south africa when will generic cialis be available order generic cialis online
cheap 20mg levitra
جمعه 20 مهر 1397 03:01 ق.ظ

Amazing facts. With thanks.
vardenafil levitra prices levitra online levitra 20 mg bayer prezzo buy levitra online levitra 20 mg levitra generic buy levitra buy levitra online levitra 20mg
Buy cialis
سه شنبه 10 مهر 1397 03:34 ب.ظ

Helpful stuff. Regards.
low cost cialis 20mg cialis preise schweiz cialis manufacturer coupon import cialis buy brand cialis cheap precios cialis peru generic cialis soft gels cialis bula we like it cialis soft gel dose size of cialis
buy cialis usa
یکشنبه 8 مهر 1397 09:58 ق.ظ

Very good stuff. Many thanks.
200 cialis coupon purchase once a day cialis acquistare cialis internet if a woman takes a mans cialis cialis en 24 hora generic cialis 20mg tablets price cialis per pill cialis free trial cialis tadalafil cialis 20mg prix en pharmacie
canadian pharmacy uk delivery
شنبه 31 شهریور 1397 11:30 ب.ظ

Seriously loads of great data!
canadian medications by mail canada pharmaceuticals online pharmacy canada 24 canada drugs canadian rx world pharmacy canadian mail order pharmacies buy viagrow pro online pharmacies mexico canadian pharmaceuticals canadian pharmacies-24h
viagraessale.com
پنجشنبه 29 شهریور 1397 12:14 ق.ظ

Reliable knowledge. Thank you!
tadalafil buy cialis online cheapest cheap cialis online cialis tadalafil cialis mit grapefruitsaft get cheap cialis does cialis cause gout cialis generisches kanada viagra vs cialis vs levitra
http://viagraky.com/
سه شنبه 27 شهریور 1397 09:05 ب.ظ

Amazing plenty of awesome information.
cialis online ou acheter du cialis pas cher cialis pills price each cialis kaufen bankberweisung buy cialis online nz cialis prezzo in linea basso tadalafil tablets cialis wir preise cialis 100mg suppliers we use it cialis online store
canadianpharmacyonli.com
چهارشنبه 14 شهریور 1397 03:07 ق.ظ

Point very well regarded!.
canada medications cheap rx from canada online pharmacies india canadian pharmacy no prescription pharmacy pharmacy canada canadianpharmacyusa24h pharmacy onesource canada drug trust pharmacy canada reviews
http://canadianpharmacyies.com/
سه شنبه 13 شهریور 1397 08:04 ق.ظ

You mentioned that very well!
uk viagra prices rx online viagra viagra in pharmacy buy cheap viagra online uk pharmacy viagra online order viagra buy viagra with paypal buy pharmacy online buying viagra ireland buy viagra online pharmacy
Buy cialis online
دوشنبه 12 شهریور 1397 11:45 ب.ظ

Beneficial facts. Cheers.
cialis generique 5 mg cialis diario compra cialis cuantos mg hay only here cialis pills we choice cialis uk cialis et insomni only best offers cialis use wow cialis tadalafil 100mg generic cialis 20mg uk cialis kaufen
http://buycialisonla.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 06:32 ق.ظ

You said it perfectly.!
cheap cialis cialis 5 mg para diabeticos look here cialis order on line achat cialis en itali cialis great britain buy original cialis cialis with 2 days delivery cialis canadian drugs cialis with 2 days delivery cialis dosage amounts
cialisvonline.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 03:53 ب.ظ

Whoa tons of useful data!
effetti del cialis cialis 5 mg buy online prescriptions cialis price cialis wal mart pharmacy cialis for sale south africa cialis side effects dangers cialis 20mg we choice cialis pfizer india cialis e hiv cialis super acti
viabiovit.com/viagra-price-online.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 05:15 ق.ظ

Awesome information. Thanks a lot!
buy viagra online without prescription uk viagra online buy where can we buy viagra purchase of viagra how to find viagra online order for viagra sildenafil uk pharmacy where can we buy viagra viagra online cheap uk how to get viagra prescription
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30


فهرست وبلاگ
پیوندهای روزانه
آرشیو
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
جستجو
آخرین پستها