تبلیغات
معرفی جنگ افزارهای موجود در ایران و آموزش نظامی - استتار،اختفا،پوشش Camouflage/Concealment/Cover
معرفی جنگ افزارهای موجود در ایران و آموزش نظامی

استتار،اختفا،پوشش Camouflage/Concealment/Cover

سه شنبه 6 اسفند 1387


استتار                                      اختفا                                            پوشش


استتار  Camouflage 

استتار یکی از الزامات اصلی جنگ است که اگر درست یا غلط بکار رود ارزش آنرا میتوان با معیار شکست و پیروزی یک رزمنده و یا مرگ و زندگی او سنجید.استتار در هر نوع جنگ و در هر رده اهمیت فراوان دارد.

تعریف استتار : عبارتست از همرنگ و هم شکل کردن خود ، وسایل و تجهیزات اطراف با محیط ،بطوریکه باعث جلب توجه دشمن نشود.

منظور از استتار : مجموعه اقداماتی است که باعث جلوگیری از کشف محل ما برای دشمن می شود.

چگونه باید استتار کرد ؟

استتار صحیح متکی به دانستن دو مسئله است ( عوامل تشخیص ، اصول استتار ).

الف ) عوامل تشخیص استتار

1 – وضعیت نسبی : اشیاء غالباً نسبت به محیط اطرافشان شناخته می شوند. برای مثال : یک شیئ طویل روی ریل راه آمن معرف وجود قطار است .

2 – شکل Form : اشیاء و مصنوعات ساخت دست بشر دارای اشکال و زوایای منظم و طرح و انحنای خاصی می باشد.در حالیکه پدیده های طبیعی از یک الگو و شکل خاصی تبعیت ننموده و دارای اشکال نا منظم و بی قاعده می باشند.

3 – سایه Shadow : از دید هوایی سایه ها بسیار مشخص و قابل توجه هستند، در عکسهای هوایی عملاً سایه اجسام بهتر از خود شیئ آشکار میگردند.

4 – بافت Texture :یک سطح غیر صاف مانند علفزار ،نور قابل ملاحظه ای را منعکس نمی کند و سایه آن روی خودش می افتد و در نتیجه ،چه در عکس و چه هنگام دیدن ،سیاه به چشم می خورد.اما یک سطح صاف مانند یک فرودگاه و یا پشت بام ،نور زیادی را در عکس به چشم برمیگرداند و حتی جاهای رنگی آن نسبت به زمینهای مجاور نور بیشتری خواهند داد و یا به اصطلاح براق دیده می شوند.

5 – رنگ Color : رنگهای متفاوت در یک فاصله نزدیک موجب تشخیص اشیاء می گردد و همچنین دارای سایه های مختلف بوده و در میزان جلب توجه ، هر کدام اثری مربوط به خود دارند.

6 – حرکت Movment : منطقه مورد رؤیت پائین توسط دیده بان هوایی ، به اندازه ای وسیع و بزرگ است که اشیاء کوچک در آن گم می شوند و توجه بیننده را به خود جلب نمی کنند.ولی چنانچه شیئ حرکت کند فوراً چشمها را متوجه خود می سازد.همین اصول مشابه در خصوص دیده بان زمینی نیز صادق می باشد.

7 – درخشش Shine : یکی از روشهای خاص آشکار سازی جهت دیده بانی ، درخشش است.درخشش ،یک برق زدن و انعکاس نور از یک سطح صاف می باشد.

ب ) اصول استتار

1 – انتخاب محل : مواضع باید به گونه ای انتخاب شوند که در آنها افراد ، وسایل و فعالیتها تا حد امکان از دید دشمن دور بمانند.تجربه نشان داده که انتخاب صحیح محل ،اغلب اشکالات اختفا را از بین برده است و در انتخاب محل سه عامل باید در نظر گرفت ( مأموریت ، پراکندگی ، شکل عوارض و محیط )

مأموریت Mission ) مأموریت شرط اصلی است ،ممکن است موضعی از نظر اختفا کاملاً مناسب باشد ولی اگر نتوان مأموریت را از آنجا انجام داد ، آن موضع بی ارزش خواهد بود .

پراکندگی و تفرقه Dispertion ) در انتخاب موضع باید پراکندگی لازم یگان را در نظر گرفت .لازمه رعایت این عامل اندازه و مساحت مورد نیاز یک موضع یا محل استقرار را تعیین و دیکته می نماید.

شکل عوارض و محیط Terrain Pattern ) هر عارضه و محیطی ،شکل و ساختار خاصی دارد که آن را از سایر محیطها متمایز می سازد و بنابراین هر گونه تغییر شکل در محیط ، نشان دهنده نوعی فعالیت و حضور نیروی انسانی در آنجا می باشد.شکل عوارض و محیط به چهار دسته (روستایی ، شهری ، جنگلی ، کویری ) تقسیم می شوند.

2 – انضباط استتار : انضباط استتار اجتناب از کارهایی است که ظاهر طبیعی یک منطقه را تغییر داده یا موقعیت عده ها و تجهیزات را بدون اینکه حتی دیده شوند برای دشمن آشکار می سازد که عبارتند از :

الف – اگر حتی یک سرباز از قوانین استتار ، در خصوص عدم ایجاد صدا و یا مخفی ماندن و حرکت ننمودن ، تخلف و سرپیچی نماید ، کلیه کوششهای گروهی واحد نظامی با شکست مواجه خواهد شد.

ب – بدون شک هر گونه بی توجهی و اهمال کاری موجب آشکار و کشف شدن محل و موقعیت شما توسط دشمن میگردد.

پ – رعایت سکوت رادیویی و راداری .

ت – جای رد چرخ خودروها ، ریختن زباله و مواد زاید غذایی ، قوطیهای خالی کمپوت و کنسرو و مهمات و بطریها در اطراف موضع ، از موارد شاخص و نشانگر فعالیت نظامی میباشد.

ث – خودروهای جدیدالورود باید از مسیر جاده ای و خطوط موجود محیطی عبور و رفت و آمد نماید.

ج – در هنگام شب ، پنجره ها ، روزنه ها ، دربهای ورودی ساختمان و چادر و یا هر روزنه و منفذی که موجب خروج نور گردد باید بوسیله پرده ،پوشانده شود.

چ – از استعمال سیگار در شب جداً خودداری شود.

3 - ساختمان استتار : هنگامیکه زمین و شکل طبیعی آن طوری است که در آن اختفا ممکن نیست ، استتار مصنوعی ایجاد می شود.برای اینکار از مواد و وسایل طبیعی و مصنوعی میتوان استفاده نمود و افراد و فعالیتها را باید با محیط اطرافشان همرنگ کرد .در ایجاد استتار ،وسایل طبیعی بر وسایل مصنوعی برتری دارند زیرا آنها طبیعی بودن را در همرنگی بهتر بوجود می آورند.بدیهی است چنانچه از وسایل مصنوعی استفاده شود تا حد امکان باید همرنگ با محیط اطراف باشد.سه روش اساسی برای استتار کردن وسایل و فعالیتها وجود دارد که عبارتند از :

روشهای استتار

الف – مخفی نمودن Hiding

ب – همگون سازی Blending

پ – شبیه سازی (بدل سازی) Disguising

قواعد استتار

1 – از تمام حفاظتهای موجود باید استفاده شود.

2 – شکل و سایه و بافت و رنگ اشیائ را باید برهم زد.

3 – تهیه مواضع باید از ابتدا تا پایان کار همراه با استتار باشد.

4 – استتار بیش از حد موجب کشف مواضع می شود .

5 – انضباط استتار را باید همیشه رعایت نمود.

6 – در پایان استتار باید آنرا از دید دشمن بازدید نمود.

7 – در موقع بکارگیری اشیاء طبیعی در استتار ، باید به رنگ آنها با توجه به محیط اطراف دقت نمود.

موارد استتار

1 – استتار انفرادی

2 – استتار اردوگاه

3 – استتار ادوات

4 – استتار خط مقدم

اختفا Concealment

تعریف اختفا : مخفی کردن خود و تجهیزات از دید دشمن را اختفا گوین و بر دو نوع است .

الف ) اختفای طبیعی : معمولاً اشیاء مجاور مانند بوته ها ، علفها ، کنده درختها بوجود آمده اند و نیازی به تغییر دادن در آنها برای استفاده ، نمی باشد.

ب ) اختفای مصنوعی : اختفای مصنوعی را باید از اجسامی مانند تور ، علف ، برگ ،پارچه و غیره فراهم نمود .بدیهی است در هر نوع اختفا باید اثرات تغییر فصل را در نظر داشت.

تذکر : باید دانست که اختفا فقط افراد و وسایل را در برابر دید دشمن حفظ می کند.

قواعد اختفا

1 – از حرکت بیهوده دوری کنید.

2 – از تمام وسایل اختفا استفاده کنید.

3 – در هنگام دیده بانی در پائین قرار بگیرید.

4 – اشیائ براق را نمایان نکنید.

5 – از خط افق دوری کنید.

6 – خطوط تنظیم پیرامون اشیاء را بهم بزنید.

7 – سکوت را رعایت کنید .

عوامل تشخیص اختفا

الف ) صدا

ب ) نور

ج ) حرکت

پوشش Cover

تعریف پوشش : حائلی که سرباز را در برابر آتش دشمن حفظ می کند که بر دو نوع است.

الف ) پوشش طبیعی : گودالها ، جویها ، ضد شیبها

ب ) پوشش مصنوعی : چاله ها ، سنگر ها ، دیوارها که افراد و وسایل را در برابر آتش تیر کشنده دشمن و تا اندازه ای آتشهای با تیر منحنی و اثرات هسته ای محافظت می کنند.


viabiovit.com/viagra-price-online.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 05:15 ق.ظ

Awesome information. Thanks a lot!
buy viagra online without prescription uk viagra online buy where can we buy viagra purchase of viagra how to find viagra online order for viagra sildenafil uk pharmacy where can we buy viagra viagra online cheap uk how to get viagra prescription
sublingual cialis online
دوشنبه 22 مرداد 1397 08:59 ب.ظ

Many thanks. Excellent information!
cialis 10mg prix pharmaci dosagem ideal cialis cialis online deutschland cialis generique cialis authentique suisse cialis per paypa buy cialis cheap 10 mg cialis 20 mg cialis generico cialis 20mg
Cialis pills
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 08:06 ق.ظ

With thanks, Ample knowledge.

cialis dosage cialis 20 mg best price order cialis from india generic cialis pill online cialis reviews generic for cialis cialis 100mg suppliers cialis cuantos mg hay cialis pills cialis baratos compran uk
Viagra coupon
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 02:00 ب.ظ

You said it nicely..
to buy viagra how to buy viagra uk buy viagra uk no prescription pharmacy usa online where to buy viagra cheap online order viagra how to get cheap viagra safe to buy viagra online buy legal viagra viagra online prescription
Online cialis
شنبه 18 فروردین 1397 05:43 ق.ظ

Fine information. Thanks!
40 mg cialis what if i take generic cialis soft gels how much does a cialis cost canadian discount cialis viagra cialis levitra cialis kaufen wo buy cialis cialis herbs does cialis cause gout 5 mg cialis coupon printable
Online cialis
دوشنبه 28 اسفند 1396 09:56 ق.ظ

With thanks. Ample forum posts.

cialis tadalafil click here take cialis cialis flussig only best offers cialis use buy cialis online cuanto cuesta cialis yaho cialis name brand cheap tesco price cialis cialis pills boards generic cialis review uk
How long do you grow during puberty?
دوشنبه 16 مرداد 1396 08:10 ب.ظ
Its such as you learn my thoughts! You appear to grasp so much about this, like you wrote the
book in it or something. I believe that you just could do with a few percent to force the message home a little bit, but instead of that, this
is fantastic blog. A fantastic read. I'll definitely be back.
Donny
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 11:04 ق.ظ
Excellent post. I am dealing with a few of these issues
as well..
BHW
پنجشنبه 24 فروردین 1396 01:03 ق.ظ
Hi, I do believe this is a great web site. I stumbledupon it ;
) I am going to come back yet again since i have bookmarked it.
Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to help other
people.
BHW
شنبه 19 فروردین 1396 05:44 ب.ظ
Your style is very unique in comparison to other
people I've read stuff from. Thank you for posting when you
have the opportunity, Guess I'll just bookmark this site.
حنا دختری در مزرعه
شنبه 25 شهریور 1391 03:51 ب.ظ
منم مثل خودم
fatalboy
جمعه 23 اردیبهشت 1390 11:59 ب.ظ
ایول واقعا بدردم خورد این نبود نمی فهمیدم معلمم چی دری داد.
پسرخوشکل
پنجشنبه 27 آبان 1389 07:26 ب.ظ
خوب بود
Arshia
شنبه 24 مهر 1389 11:30 ب.ظ
ایول علی بود
دستتون درد نکنه
paradis boy
یکشنبه 16 فروردین 1388 03:26 ب.ظ
منم مثل روشنک
روشنك
چهارشنبه 12 فروردین 1388 07:05 ب.ظ
ازتون خیلی ممنونم دو ساعته دارم دنبال این مطلب می گردم.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


فهرست وبلاگ
پیوندهای روزانه
آرشیو
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
جستجو
آخرین پستها