تبلیغات
معرفی جنگ افزارهای موجود در ایران و آموزش نظامی - انواع کمین
معرفی جنگ افزارهای موجود در ایران و آموزش نظامی

انواع کمین

سه شنبه 6 اسفند 1387انواع کمین از نظر زمان و پیش بینی :

1 – کمین با فرصت (طرح ریزی شده ) : عبارتست از کمینی که از قبل پیش بینی و بر مبنای اطلاعات دقیق و کافی از استعداد ، تجهیزات ، جنگ افزار ، مسیر حرکت ، مسیر برگشت ، منطقه تجمع هدف و غیره اقدام به طرح ریزی از یک مبداء تا مقصد میشود.کمین با فرصت زمانی اجرا میشود که مطمئن باشیم دشمن از نقطه یا منطقه مورد نظر عبور خواهد کرد.عبور و مرور ستونهای خودرویی ، دسته ضربت ، تأمین گشتیها و نظیر آنها ، دلیل بر چگونگی فعالیتهایی است که به ما اجازه میدهد تا با دقت و بررسی کامل بتوان یک کمین مؤثر را طرح ریزی و اجرا نمود.

2 – کمین تعجیلی ( اتفاقی ، ناگهانی ) : این نوع کمین علیه هدفهایی بکار میرود که بطور ناگهانی و بدون اطلاع قبلی در مسیر حرکت نیروها و گشتیها ظاهر میشوند و عناصر خودی ناگزیر به اجرای کمین میباشند . مانند :

الف ) مواقعی که اخبار و اطلاعات مناسبی از وضعیت دشمن در دست نیست که بتوان کمین طرح ریزی شده را اجرا نمود .

ب ) زمانیکه اغلب گشتیها در حین اجرای عملیات با دشمن روبرو شده و اجباراً کمین می کنند. برای همین منظور لازم است که در زمان و مکان مناسبی این افراد تمرینهای لازم را انجام دهند تا در حین عملیات واقعی دچار سر در گمی و بلاتکلیفی نشوند و بتوانند از عهده درگیری برآیند.انواع کمین با در نظر گرفتن موقعیت منطقه و وضعیت هدف :

1 – کمین نقطه ای : کمین نقطه ای با توجه به شرایط تاکتیکی زمین ، تعداد نفرات کمین کننده و نوع هدف اتخاذ می شود و عبارت از کمینی است که حداکثر تلاشهای عنصر هجوم نیروی کمین کننده در یک کشتارگاه منحصر به فرد متمرکز شود.مثلاًً بر حسب اطلاعات بدست آمده تعداد زیادی سرباز با یک خودرو و یا فرمانده منطقه با خودرو و مهمات و یا یگ گروه از گشتیها در یک لحظه معینی از دره یا از گردنه ای خواهند گذشت،در چنین شرایطی بهترین کار ، اجرای کمین نقطه ای خواهد بود.

(برای اولین بار شخصی بنام (هانی بال) علیه روسها بکار برد و پس از آن توسط کشور انگلستان علیه کشورهای زیادی اجرا گردید و سپس در سطح وسیع و گسترده ای در جنگ جهانی دوم ، روسها علیه آلمانها بکار بردند و ضربات سنگینی بر آلمانها وارد شد و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز توسط ضد انقلاب فریب خورده بر علیه نیروهای جمهوری اسلامی در منطقه کردستان اجرا شد).

2 -  کمین منطقه ای : عبارتست از کمینی که عناصر نیروی کمین کننده در چند کشتارگاه کمین گسترش یافته و دشمن را از جناحین ، جلو و عقب منطقه ورودی یعنی در چند نقطه درگیر نموده و با استفاده از اصل غافلگیری و سرعت زیاد ،ضربه نهایی را بر پیکر او وارد نماید.گستردگی یک کمین منطقه ای بستگی به استعداد ،ساز وبرگ وضعیت تاکتیکی و مسیر عبور دشمن و سازمان و تجهیزات نیروی کمین کننده و اهداف آن دارد.این کمین در اصل از چند کمین نقطه ای تشکیل شده و علیه یگانهای بزرگ دشمن از قبیل ستون خودروئی ، ستون یگان پیاده به حالت راهپیمائی و گشتیهای سنگین و یگانهای مخصوص و نظایر آنها بکار میرود.

در جنگ ویتنام (ویتکنگها ) علیه نیروهای آمریکایی از همین کمین استفاده کردند و تلفات بسیار سنگینی به نیروهای آمریکایی وارد آمد و در نهایت نیروهای آمریکایی مجبور به شکست شدند.

در اوایل جنگ منافقین و گروههای ضد انقلاب کومله و دمکرات علیه یگانهای جمهوری اسلامی در محور سقز ،بانه در (گردنه خان ) به اجرا گذاشتند و با استفاده از همین شیوه یگانهای سپاه ، بسیج و ارتش توانستند ضربات بسیار مهلکی به نیروهای ضد انقلاب وارد نمایند و امنیت منطقه کردستان را تأمین نمایند.

انواع کمین از نظر انهدام هدف

1 – کمین ایذایی : عبارتست از کمینی که بمنظور آزار و اذیت و برهمزدن تأمین و آرایش حرکات دشمن و به تأخیر انداختن حرکت آنها سازماندهی شده و با تیراندازی روی هدفها به آنها آسیب میرساند ولی قصد درگیری یا نابودی کامل دشمن را ندارندو بیشتر برای ایجاد ترس و وحشت ،نا امن کردن منطقه و اعلام حضور خود در تمام منطقه اعمال میشود.

2 – کمین انهدامی : هدف از این کمین ،نابودی کامل دشمن با اجرای آتش زیاد و سنگین و استفاده از حداکثر امکانات و تجهیزات است .

انواع کمین با توجه به فاصله عناصر هجوم

1 – کمین نزدیک : عبارتست از یک کمین نقطه ای که عناصر هجوم در نزدیکی کشتارگاه بطور مخفیانه کمین نموده و مسافت هجومی آنان به اندازه 40 الی 50 متر یا در برد پرتاب نارنجک دستی خواهد بود.این نوع کمینها ناگزیر در جاهای باز و بدون پوشش اجرا میشود .مانند کمین عنکبوتی که در صورت کشف آن قبل از شروع عملیات نیروهای دشمن براحتی میتوانند عناصر کمین را زیر آتش سنگین گرفته و آنها را نابود یا اسیر نمایند.

2 – کمین دور : کمینی است منطقه ای ، که عناصر هجوم آن در مسافتهای بیش از برد نارنجک دستی یا بیش از 50 متر و در زمینها و نقاطی مستقر میشوند که دید و تیر مناسبی نسبت به هدف داشته باشند.

 

آرایشات کمین

1 – کمین عنکبوتی ( در دشت ) : عبارتست از یک کمین نقطه ای که بیشتر در مناطق کویری و بدون پوشش اجرا میگردد.بدین ترتیب که عنصر هجوم در سنگرهای حفره روباهی که کاملاً با محیط ،استتار و مخفی شده است قرار گرفته و به محض رسیدن دشمن به برد مؤثر یا کمینگاه و بنا به دستور فرمانده کمین ، از مواضع خود بیرون آمده و اتش سنگین خود را علیه دشمن باز کرده و او را مورد حمله قرار میدهند .این نوع کمین برای اولین بار در ویتنام توسط ویتکنگها بر علیه نیروهای آمریکایی در دشت اجرا شد ،زیرا کلیه کمینها تا آن روز در مناطق کوهستانی و سخت اجرا میشد و نیروهای آمریکایی تصور آنرا نمی کردند که ویتکنگها یک شیوه و تاکتیک جدید بکار برند.

2 – کمین خطی یکطرفه : این نوع کمین در مواقعی که یک طرف منطقه کمین برای نیروهای کمین امن و منطقه ای دیگر نا امن باشد،در این صورت نیروی کمین زننده در طرف امن ،تیمهای خود را سازماندهی کرده و بعد از اجرای کمین براحتی فرار میکنند.و یا این نوع کمین در مناطقی استفاده میشود که یک طرف آن پرتگاه و طرف دیگر آن ارتفاعات است ،که در اینصورت نیروی کمین زننده تیمهای خود را روی ارتفاعات سازماندهی میکند و پس از اجرای کمین براحتی فرار میکنند.

3 – کمین خطی دو طرفه : این نوع کمین در مواقعی استفاده میشود که دو طرف منطقه کمین برای نیروی کمین زننده امن باشد . در اینصورت نیروی کمین زننده تیمهای خود را در دو طرف منطقه کمین ، سازماندهی می کند و بعد از اجرای کمین براحتی اقدام به فرار مینمایند.این نوع کمین بیشتر در مواقعی استفاده میشود که جاده ای از میان ارتفاعات میگذرد.

4 – کمین اس (S) : کمین اس شکل ، غالباً در کوهستان مورد استفاده قرار میگیرد و معمولاً در جاهایی استفاده میشود که جاده ها ،پیچهای تند دارند و دید راننده بسیار محدود باشد.

5 – کمین ال (L) : کمین ال شکل ، نسبت به منطقه کمینگاه و یا نوع چیدن نیروی کمین در محل ،نامگذاری می شود.اگر در کوهستان باشد در سر پیچها مورد استفاده قرار میگیرد و اگر در جاده ای مستقیم باشد و نتوان از کمین عنکبوتی استفاده نمود با چیدن نیروی کمین در کمینگاه بصورت ال اقدام به زدن کمین مینمائیم.

6 – کمین زد (Z) : کمین زد شکل ، در کوهستان و پیچهای تند که دارای دید بسیار محدود میباشند اجرا میشود.مخصوصاً زمانیکه وسایل نقلیه از پائین به بالا میروند چون در این هنگام سرعت وسایل نقلیه بسیار کم میباشد و براحتی مورد هدف قرار میگیرند و تلفات وسایل نقلیه و افراد داخل کمین بسیار زیاد میباشد.

7 – کمین وی (V) : کمین وی در جاده های کوهستانی به اجرا در می آید که دارای یک پیچ تند میباشد .زیرا در این نوع پیچها سرعت ماشینها به حداقل خود میرسد و میتوان تلفات سنگینی در این نوع کمین به نیروهای داخل کمین وارد نمود.

8 – کمین یو (U) : کمین یو شکل ، در کوهستان به اجرا در می آید که دارای یک پیچ ملایم میباشد و دارای یک کشتارگاه بزرگ است .در این نوع کمین با توجه به اینکه تمام ارتفاعات را عناصر کمین به تصرف خود درآورده اند احتمال تصرف انها از طرف نیروی داخل کمین بسیار مشکل میباشد.

مهمترین عوامل شکست یک کمین

1 - بی احتیاطی و عدم رعایت سکوت

2 - عدم رعایت تأمین از لحظه شروع تا خاتمه عملیات

 3 - بی توجهی به استتار و اختفا

4 -  عدم هماهنگی بین نیروهای موجود در منطقه و در داخل عناصر

5 – عدم تمرین کافی

6 – نداشتن طرح جامع

7 – عدم شناخت واقعی نفرات از زمین

8 – عدم شناخت واقعی از دشمن

9 – عدم آموزش تخصصی ضد کمین

10 – عدم استفاده از مأموریت اصلی جنگ افزارها


foot complaints
شنبه 18 شهریور 1396 07:38 ب.ظ
Greetings from Los angeles! I'm bored to death at work so I
decided to browse your blog on my iphone during lunch break.

I really like the info you provide here and can't wait to take a look when I get
home. I'm surprised at how quick your blog loaded on my mobile ..
I'm not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, amazing blog!
How do you get taller?
سه شنبه 17 مرداد 1396 12:21 ق.ظ
Wonderful blog! I found it while browsing on Yahoo News.
Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News?
I've been trying for a while but I never seem to get there!
Cheers
Kimber
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 12:59 ب.ظ
Good post. I learn something new and challenging on websites I
stumbleupon every day. It will always be helpful to read articles from other authors and use something from other web sites.
BHW
دوشنبه 28 فروردین 1396 04:50 ب.ظ
Do you have a spam problem on this site; I also am a blogger,
and I was curious about your situation; many of us have developed some nice
procedures and we are looking to swap strategies with other folks,
be sure to shoot me an email if interested.
سعید
سه شنبه 15 اردیبهشت 1388 11:29 ب.ظ
اگه میشد عکسی از این کمینها هم میگذاشتین.با تشکر
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


فهرست وبلاگ
پیوندهای روزانه
آرشیو
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
جستجو
آخرین پستها