تبلیغات
معرفی جنگ افزارهای موجود در ایران و آموزش نظامی - موشک زمین به هوای نازعات
معرفی جنگ افزارهای موجود در ایران و آموزش نظامی

موشک زمین به هوای نازعات

شنبه 12 دی 1388رضا تقی زاده (تحلیلگر سیاسی)
فرمانده نیروی پدافند هوایی جمهوری اسلامی روز شنبه از رزمایش موسوم به آسمان ولایت -۲، که به نظر میرسد به منظور اعلام آمادگی برای دفاع در مقابل هجوم احتمالی هوایی از خارج تدارک شده است، خبر داد.

برگزاری رزمایشهای نظامی طی چند سال اخیر در ایران بیشتر به نوعی ابزار تبلیغاتی تبدیل شده، تا فرصتی برای آزمایش سلاح، و یا افزایش قابلیتهای رزمی.

به این دلیل، همواره بعد از افزایش تنش در مناسبات خارجی ایران، بخصوص مسائل مرتبط با برنامههای اتمی، دولت ایران با سرعت مانور تازهای را تدارک دیده و از شلیک چند موشک جدید و یا آزمایش چند زیر دریایی ساخت داخل و یا پرواز هواپیمای جت جنگنده تازهساز خبر میدهد. آخرین نوع این مانورها ، به نام رزمایش موشکی نبی اکرم، در ماه مهر و در فاصله کوتاهی از تشکیل اجلاس قبلی گروه ۱+۵ انجام شد.

خبر انجام مانور پدافند هوایی تازه نیز که دومین مانور دفاع هوایی از این نوع پس از ایجاد واحد مستقل پدافند هوایی در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، و گستردهترین آن محسوب میشود، در شرایطی انتشار یافته که اجلاس گروه ۱+۵ در بروکسل تشکیل و در بیانیه پایانی آن بار دیگر از ایران خواسته شده با خروج ۱۲۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنی شده در نطنز و ارسال آن به کشور ثالث موافقت کند.

علیرغم تاکید مسئولان دولتی ایران بر این نکته که امکان هجوم نظامی به ایران و جود ندارد، یکی از نگرانیهای عمده دولت ایران استفاده اسرائیل از اصل غافلگیری در حمله و هجوم پیشبینی نشده هوایی به تاسیسات اتمی و نظامی بخصوص در مناطق جنوب و غرب کشور است.اظهارات احمد میقانی، فرمانده پدافند هوایی جمهوری اسلامی، پیش از آغاز مانور روز یکشنبه، که قرار است به مدت پنج روز ادامه یابد، و همچنین انتخاب مناطق تحت پوشش مانور، حاکی از تشدید نگرانی در قبال هجوم احتمالی خارجی نزد مسئولان جمهوری اسلامی است.
مناطق برگزاری مانور، مناطق جنوب، غرب، و شمال غرب ایران معرفی شده و بیتردید مناطق مرکزی نظیر اراک، اصفهان و یزد نیز که محل استقرار پارهای از مهمترین تاسیسات اتمی ایران است در شمول آن قرار میگیرند.

انتخاب مناطق شمال غرب ایران برای تمرین دفاع هوایی حاکی از این انتظار است که در صورت واقعیت یافتن حمله هوایی، جمهوری اسلامی انتظار دارد که علاوه بر مسیر خلیج فارس و آسمان عراق و عربستان سعودی، آسمان ترکیه و حتی تاسیسات هوایی جمهوری آذربایجان نیز مورد استفاده نیروهای مهاجم قرار گیرد.

طی مانور یاد شده که قرار است در سه مرحله به موقع اجرا گذاشته شود، ابتدا هواپیماهای بدون سرنشین و یا با سرنشین، بعنوان تیم نارنجی و مهاجم به آسمان کشور نفوذ میکنند، و بعد از مشاهده و شناسایی این هواپیماها، پدافند هوایی بعنوان تیم آبی، با هدف گرفتن و قفل کردن آنها، شلیک به هدفهای واقعی را به صورت فرضی تمرین میکند.

تنها مشکل عمده در این تمرین، نابرابر بودن سرعت و قدرت هواپیماها و موشکهای مهاجم با ابزار فرضی مورد استفاده در هجوم نمایشی است. در هجوم هوایی احتمالی علیه ایران ۳ یا ۴ اسکادران کامل از هواپیماهای اف-۱۶ و اف -۱۵ ساخت امریکا با امکان سوختگیری در هوا و هواپیماهای اسکورت و دست کم ۹۰ تا ۱۲۰ موشک کروز مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

انتظار میرود که تعداد کافی از هواپیماهای مجهز برای جنگ الکترونیک نیز در عملیات هجوم احتمالی، با هدف خنثی ساختن موشکهای ضد هوایی و اختلال در رادارها، مورد استفاده قرار گیرند. برای مقابله با این تجهیزات که در نوع خود از جمله مدرنترین و کارآمدترین سلاحهای موجود در جهان به شمار میروند، ایران مجبور به استفاده از معدود هواپیماهای کهنه باقی مانده از دوران پیش از انقلاب است که سالها پیش حتی در فقیرترین کشورهای جهان نیز از رده خارج شدهاند.

بعلاوه، ایران تعدادی هواپیمای روسی نوع سوخوی ۲۵، هواپیماهای قدیمی میگ و هواپیماهای ترابری سنگین ایلوشین و سبک آنتونوف ساخت روسیه نیز در اختیار دارد که قابلیت رزمی آنها در مقایسه با هواپیماهای مهاجم احتمالی، بسیار اندک است.

سیستم رادار ایران نیز با و جود انجام نوسازیهایی که در آن صورت گرفته بسیار قدیمی است. قابلیت ایران برای مقابله با هواپیماهای مهاجم مجهز به ادوات جنگ الکترونیکی، فراتر از مرزهای ایران، نزدیک به صفر و عملکرد دفاعی آنها در داخل مرزها نیز پس از انجام تخریب، بینتیجه است.

سرتیب میقانی، در جایی از گزارش خبری خود اعلام میدارد که «آسمان ایران غیر قابل نفوذ است»؛ معنی ساده و روشن این اظهار نظر پیشگیری کامل از نفوذ موشکها و هواپیماهای دشمن به داخل ایران است. علاوه بر این اصل که در عمل آسمان هیچ کشوری صد در صد در مقابل نفوذ خارجی مصون نیست، ماهیت مانور اعلام شده ایران، در تضاد با گفتههای او و حاکی از انجام عملیات دفاع در درون مرزها و تنها بعد از نفوذ هواپیماهای دشمن به داخل ایران است، و نه رهگیری و هدف قرار دادن آنها پیش از نفوذ به داخل!

قابلیت ایران برای مقابله با هواپیماهای مهاجم مجهز به ادوات جنگ الکترونیکی، فراتر از مرزهای ایران، نزدیک به صفر و عملکرد دفاعی آنها در داخل مرزها نیز پس از انجام تخریب، بینتیجه است.
دولت امریکا به منظور دفاع در برابر موشکهای مهاجم در منطقه، پس از لغو اجرای طرح دفاع موشکی و نصب رادار هشدار دهنده در جمهوری چک و لهستان، ایجاد سه لایه دفاع ضد موشکی را مورد توجه قرار داده است. دولت اسرائیل نیز هم اکنون با استفاده از سه سیستم موشکی متفاوت، از جمله موشکهای پاتریوت و ارو، چتر دفاع هوایی خود را بسیار فراتر از حدود مرزهای خود گسترده است.

سامانه دفاع هوایی ایران به جز موشکهای بسیار قدیمی نوع سام روسی، متکی به موشکهای تور ام یک روسی است که قابلیت دفاعی آنها تاکتیکی و در برابر سلاحهای مدرن مورد استفاده در جنگهای الکترونیکی، بسیار محدود است.

البته سرتیب میقانی طی همین گزارش خبری، ضمن آنکه اظهار داشته ایران از توانایی ساخت اس-۳۰۰ در داخل کشور برخوردار است به «دوستان روسی» توصیه کرده است هر چه زود تر این سامانه موشکی را در اختیار ایران قرار دهند.

فرمانده پدافند هوایی جمهوری اسلامی، نیرویی که کمتر از یک سال قبل پس از جدا شدن از نیروی هوایی، به صورت مستقل درآمده ولی در عمل در اختیار سپاه پاسداران قرار دارد، همچین یادآور شد که در دفاع از آسمان ایران، از شیوه دفاع «ناهمگون» استفاده خواهد شد.

این واژهای است که که معمولا در تعریف جنگهای چریکی و مقابله دو نیروی نابرابر بکار گرفته میشود. اگرچه پیش از این ایران با تجهیز قایقهای تندرو در خلیج فارس، و قرار دادن سلاحهای سبک و نیروهای سپاه در آنها اعلام داشته که در صورت لزوم علیه نیروی دریایی آمریکا در آبهای منطقه به جنگ چریکی مبادرت خواهد کرد ولی با توجه به کیفیت هجوم و دفاع هوایی، مبادرت به چنین شیوهای در آسمان و بخصوص در دوران جنگهای مدرن بسیار غیر عادی مینماید. تنها نتیجه گیری ممکن در قبال اعلام آمادگی برای چنین مقابلهای، اعتراف به نابرابر بودن نیروهای مهاجم با ظرفیتهای دفاعی ایران و ناگزیری از رویکردن به دفاع چریکی در آسمان است!


http://babecolate.com/cialis-20mg-professional.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 02:00 ق.ظ

You mentioned that wonderfully.
walgreens price for cialis look here cialis order on line effetti del cialis trusted tabled cialis softabs prix cialis once a da buying cialis on internet cialis coupons printable generico cialis mexico tadalafil 5mg cialis online napol
Online cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 05:52 ب.ظ

Great postings. Many thanks!
cialis patent expiration cialis efficacit only now cialis for sale in us prices on cialis 10 mg cialis 30 day trial coupon cialis 5 mg scheda tecnica cialis great britain cialis 20 mg effectiveness cialis rezeptfrei sterreich venta de cialis canada
Generic cialis
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 09:57 ب.ظ

Fantastic postings. Cheers.
comprar cialis 10 espa241a viagra cialis levitra cialis generika in deutschland kaufen achat cialis en europe cuanto cuesta cialis yaho buying cialis overnight cialis super acti cialis 20 mg effectiveness cialis generic tadalafil buy cialis 5 mg schweiz
Viagra 5mg
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 09:45 ق.ظ

Point well utilized!!
buy viagra alternative online cheap viagra buy viagra without purchase viagra uk how to buy viagra cheap buying viagra online safe where to buy generic viagra buying viagra online safe cost of viagra cheap viagra uk online
Buy cialis online
پنجشنبه 2 فروردین 1397 09:26 ب.ظ

Many thanks! Helpful stuff.
cialis per paypa cialis 20 mg cut in half cialis qualitat cialis venta a domicilio cialis 5mg safe dosage for cialis ou acheter du cialis pas cher generic cialis in vietnam i recommend cialis generico cialis side effects
What causes the heels of your feet to burn?
جمعه 24 شهریور 1396 09:29 ق.ظ
Very energetic blog, I liked that bit. Will there be a part 2?
alta9king19.soup.io
شنبه 14 مرداد 1396 05:01 ب.ظ
You could certainly see your skills in the article you
write. The world hopes for more passionate writers like you
who are not afraid to mention how they believe. At all times follow
your heart.
Georgia
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 06:23 ب.ظ
I was more than happy to uncover this website.

I need to to thank you for your time for this particularly fantastic read!!
I definitely liked every little bit of it and I have you
bookmarked to check out new stuff on your website.
Kira
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 06:38 ق.ظ
I'll right away take hold of your rss as I can't in finding your email
subscription hyperlink or newsletter service.
Do you've any? Kindly let me know in order that I could subscribe.
Thanks.
BHW
سه شنبه 22 فروردین 1396 02:47 ب.ظ
Every weekend i used to pay a quick visit this web site, as i want enjoyment,
since this this web site conations genuinely good funny stuff too.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


فهرست وبلاگ
پیوندهای روزانه
آرشیو
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
جستجو
آخرین پستها