تبلیغات
معرفی جنگ افزارهای موجود در ایران و آموزش نظامی - موشک زمین به هوای نازعات
معرفی جنگ افزارهای موجود در ایران و آموزش نظامی

موشک زمین به هوای نازعات

شنبه 12 دی 1388رضا تقی زاده (تحلیلگر سیاسی)
فرمانده نیروی پدافند هوایی جمهوری اسلامی روز شنبه از رزمایش موسوم به آسمان ولایت -۲، که به نظر میرسد به منظور اعلام آمادگی برای دفاع در مقابل هجوم احتمالی هوایی از خارج تدارک شده است، خبر داد.

برگزاری رزمایشهای نظامی طی چند سال اخیر در ایران بیشتر به نوعی ابزار تبلیغاتی تبدیل شده، تا فرصتی برای آزمایش سلاح، و یا افزایش قابلیتهای رزمی.

به این دلیل، همواره بعد از افزایش تنش در مناسبات خارجی ایران، بخصوص مسائل مرتبط با برنامههای اتمی، دولت ایران با سرعت مانور تازهای را تدارک دیده و از شلیک چند موشک جدید و یا آزمایش چند زیر دریایی ساخت داخل و یا پرواز هواپیمای جت جنگنده تازهساز خبر میدهد. آخرین نوع این مانورها ، به نام رزمایش موشکی نبی اکرم، در ماه مهر و در فاصله کوتاهی از تشکیل اجلاس قبلی گروه ۱+۵ انجام شد.

خبر انجام مانور پدافند هوایی تازه نیز که دومین مانور دفاع هوایی از این نوع پس از ایجاد واحد مستقل پدافند هوایی در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، و گستردهترین آن محسوب میشود، در شرایطی انتشار یافته که اجلاس گروه ۱+۵ در بروکسل تشکیل و در بیانیه پایانی آن بار دیگر از ایران خواسته شده با خروج ۱۲۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنی شده در نطنز و ارسال آن به کشور ثالث موافقت کند.

علیرغم تاکید مسئولان دولتی ایران بر این نکته که امکان هجوم نظامی به ایران و جود ندارد، یکی از نگرانیهای عمده دولت ایران استفاده اسرائیل از اصل غافلگیری در حمله و هجوم پیشبینی نشده هوایی به تاسیسات اتمی و نظامی بخصوص در مناطق جنوب و غرب کشور است.اظهارات احمد میقانی، فرمانده پدافند هوایی جمهوری اسلامی، پیش از آغاز مانور روز یکشنبه، که قرار است به مدت پنج روز ادامه یابد، و همچنین انتخاب مناطق تحت پوشش مانور، حاکی از تشدید نگرانی در قبال هجوم احتمالی خارجی نزد مسئولان جمهوری اسلامی است.
مناطق برگزاری مانور، مناطق جنوب، غرب، و شمال غرب ایران معرفی شده و بیتردید مناطق مرکزی نظیر اراک، اصفهان و یزد نیز که محل استقرار پارهای از مهمترین تاسیسات اتمی ایران است در شمول آن قرار میگیرند.

انتخاب مناطق شمال غرب ایران برای تمرین دفاع هوایی حاکی از این انتظار است که در صورت واقعیت یافتن حمله هوایی، جمهوری اسلامی انتظار دارد که علاوه بر مسیر خلیج فارس و آسمان عراق و عربستان سعودی، آسمان ترکیه و حتی تاسیسات هوایی جمهوری آذربایجان نیز مورد استفاده نیروهای مهاجم قرار گیرد.

طی مانور یاد شده که قرار است در سه مرحله به موقع اجرا گذاشته شود، ابتدا هواپیماهای بدون سرنشین و یا با سرنشین، بعنوان تیم نارنجی و مهاجم به آسمان کشور نفوذ میکنند، و بعد از مشاهده و شناسایی این هواپیماها، پدافند هوایی بعنوان تیم آبی، با هدف گرفتن و قفل کردن آنها، شلیک به هدفهای واقعی را به صورت فرضی تمرین میکند.

تنها مشکل عمده در این تمرین، نابرابر بودن سرعت و قدرت هواپیماها و موشکهای مهاجم با ابزار فرضی مورد استفاده در هجوم نمایشی است. در هجوم هوایی احتمالی علیه ایران ۳ یا ۴ اسکادران کامل از هواپیماهای اف-۱۶ و اف -۱۵ ساخت امریکا با امکان سوختگیری در هوا و هواپیماهای اسکورت و دست کم ۹۰ تا ۱۲۰ موشک کروز مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

انتظار میرود که تعداد کافی از هواپیماهای مجهز برای جنگ الکترونیک نیز در عملیات هجوم احتمالی، با هدف خنثی ساختن موشکهای ضد هوایی و اختلال در رادارها، مورد استفاده قرار گیرند. برای مقابله با این تجهیزات که در نوع خود از جمله مدرنترین و کارآمدترین سلاحهای موجود در جهان به شمار میروند، ایران مجبور به استفاده از معدود هواپیماهای کهنه باقی مانده از دوران پیش از انقلاب است که سالها پیش حتی در فقیرترین کشورهای جهان نیز از رده خارج شدهاند.

بعلاوه، ایران تعدادی هواپیمای روسی نوع سوخوی ۲۵، هواپیماهای قدیمی میگ و هواپیماهای ترابری سنگین ایلوشین و سبک آنتونوف ساخت روسیه نیز در اختیار دارد که قابلیت رزمی آنها در مقایسه با هواپیماهای مهاجم احتمالی، بسیار اندک است.

سیستم رادار ایران نیز با و جود انجام نوسازیهایی که در آن صورت گرفته بسیار قدیمی است. قابلیت ایران برای مقابله با هواپیماهای مهاجم مجهز به ادوات جنگ الکترونیکی، فراتر از مرزهای ایران، نزدیک به صفر و عملکرد دفاعی آنها در داخل مرزها نیز پس از انجام تخریب، بینتیجه است.

سرتیب میقانی، در جایی از گزارش خبری خود اعلام میدارد که «آسمان ایران غیر قابل نفوذ است»؛ معنی ساده و روشن این اظهار نظر پیشگیری کامل از نفوذ موشکها و هواپیماهای دشمن به داخل ایران است. علاوه بر این اصل که در عمل آسمان هیچ کشوری صد در صد در مقابل نفوذ خارجی مصون نیست، ماهیت مانور اعلام شده ایران، در تضاد با گفتههای او و حاکی از انجام عملیات دفاع در درون مرزها و تنها بعد از نفوذ هواپیماهای دشمن به داخل ایران است، و نه رهگیری و هدف قرار دادن آنها پیش از نفوذ به داخل!

قابلیت ایران برای مقابله با هواپیماهای مهاجم مجهز به ادوات جنگ الکترونیکی، فراتر از مرزهای ایران، نزدیک به صفر و عملکرد دفاعی آنها در داخل مرزها نیز پس از انجام تخریب، بینتیجه است.
دولت امریکا به منظور دفاع در برابر موشکهای مهاجم در منطقه، پس از لغو اجرای طرح دفاع موشکی و نصب رادار هشدار دهنده در جمهوری چک و لهستان، ایجاد سه لایه دفاع ضد موشکی را مورد توجه قرار داده است. دولت اسرائیل نیز هم اکنون با استفاده از سه سیستم موشکی متفاوت، از جمله موشکهای پاتریوت و ارو، چتر دفاع هوایی خود را بسیار فراتر از حدود مرزهای خود گسترده است.

سامانه دفاع هوایی ایران به جز موشکهای بسیار قدیمی نوع سام روسی، متکی به موشکهای تور ام یک روسی است که قابلیت دفاعی آنها تاکتیکی و در برابر سلاحهای مدرن مورد استفاده در جنگهای الکترونیکی، بسیار محدود است.

البته سرتیب میقانی طی همین گزارش خبری، ضمن آنکه اظهار داشته ایران از توانایی ساخت اس-۳۰۰ در داخل کشور برخوردار است به «دوستان روسی» توصیه کرده است هر چه زود تر این سامانه موشکی را در اختیار ایران قرار دهند.

فرمانده پدافند هوایی جمهوری اسلامی، نیرویی که کمتر از یک سال قبل پس از جدا شدن از نیروی هوایی، به صورت مستقل درآمده ولی در عمل در اختیار سپاه پاسداران قرار دارد، همچین یادآور شد که در دفاع از آسمان ایران، از شیوه دفاع «ناهمگون» استفاده خواهد شد.

این واژهای است که که معمولا در تعریف جنگهای چریکی و مقابله دو نیروی نابرابر بکار گرفته میشود. اگرچه پیش از این ایران با تجهیز قایقهای تندرو در خلیج فارس، و قرار دادن سلاحهای سبک و نیروهای سپاه در آنها اعلام داشته که در صورت لزوم علیه نیروی دریایی آمریکا در آبهای منطقه به جنگ چریکی مبادرت خواهد کرد ولی با توجه به کیفیت هجوم و دفاع هوایی، مبادرت به چنین شیوهای در آسمان و بخصوص در دوران جنگهای مدرن بسیار غیر عادی مینماید. تنها نتیجه گیری ممکن در قبال اعلام آمادگی برای چنین مقابلهای، اعتراف به نابرابر بودن نیروهای مهاجم با ظرفیتهای دفاعی ایران و ناگزیری از رویکردن به دفاع چریکی در آسمان است!


Generic cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 10:40 ب.ظ

Cheers, Valuable information!
cialis 20 mg cut in half when can i take another cialis cialis 20mg generic low dose cialis recommended site cialis kanada cialis 10 doctissimo cialis daily dose generic low dose cialis blood pressure cialis kaufen bankberweisung cialis 5 mg buy
buy cialis delhi
پنجشنبه 15 آذر 1397 03:10 ق.ظ

Helpful tips. Appreciate it.
only now cialis for sale in us cialis y deporte where cheapest cialis enter site 20 mg cialis cost cialis daily dose generic we choice cialis pfizer india cialis 20mg generico cialis mexico buy original cialis cialis 100mg suppliers
buy tadalafil online
چهارشنبه 14 آذر 1397 10:04 ق.ظ

Valuable data. Regards.
walgreens price for cialis buy cialis online legal sublingual cialis online prezzo di cialis in bulgaria viagra or cialis tadalafil 10 mg cialis generico cialis generico in farmacia does cialis cause gout tadalafil tablets
Cialis 20 mg
سه شنبه 13 آذر 1397 10:33 ب.ظ

You expressed it wonderfully!
cialis generico costo in farmacia cialis cilas cialis cost generic cialis pill online we recommend cialis info viagra vs cialis cialis et insomni generic for cialis only now cialis 20 mg
Cialis prices
سه شنبه 13 آذر 1397 11:41 ق.ظ

Thanks a lot! Ample advice!

opinioni cialis generico cialis generisches kanada we recommend cialis info cialis pas cher paris generic cialis with dapoxetine look here cialis cheap canada sialis cialis sicuro in linea cialis manufacturer coupon when can i take another cialis
buy cialis online best price
سه شنبه 13 آذر 1397 12:03 ق.ظ

You suggested that really well.
buy cialis buying cialis overnight cialis canada cuanto cuesta cialis yaho acheter cialis kamagra buy cialis online cheapest cialis generika in deutschland kaufen cialis prices in england how do cialis pills work generic cialis at walmart
buy cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 11:09 ق.ظ

Awesome data. Thanks a lot!
miglior cialis generico 200 cialis coupon cialis great britain look here cialis order on line cialis rezeptfrei cialis kaufen cialis venta a domicilio how do cialis pills work cialis generika in deutschland kaufen cialis farmacias guadalajara
buy tadalafil
یکشنبه 11 آذر 1397 11:34 ب.ظ

Nicely put, Thanks.
il cialis quanto costa we use it cialis online store click now cialis from canada cialis generic availability tadalafil 20mg cialis tablets try it no rx cialis cialis 20 mg effectiveness 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis canada on line
Cialis 20 mg
یکشنبه 11 آذر 1397 10:27 ق.ظ

You actually explained this perfectly.
generic cialis pill online low cost cialis 20mg only here cialis pills chinese cialis 50 mg cialis 20 mg generic cialis review uk opinioni cialis generico achat cialis en suisse cialis 5 mg buy dosagem ideal cialis
Buy cialis
شنبه 10 آذر 1397 11:42 ب.ظ

Amazing all kinds of very good information.
cialis without a doctor's prescription cialis for bph enter site natural cialis import cialis effetti del cialis generic low dose cialis rx cialis para comprar generic cialis at walmart cialis sicuro in linea are there generic cialis
Buy cialis online
شنبه 10 آذر 1397 10:28 ق.ظ

You expressed this well!
free generic cialis cialis daily cialis professional yohimbe viagra or cialis cialis tablets australia acheter cialis meilleur pri cialis wir preise wow look it cialis mexico cialis dosage generic cialis review uk
buy cheap cialis in canada
جمعه 9 آذر 1397 11:09 ب.ظ

Thanks. I like it!
venta de cialis canada cialis in sconto cialis dosage cialis daily new zealand acheter cialis kamagra cialis 30 day sample cialis herbs tarif cialis france we choice cialis pfizer india cialis tadalafil
Cialis 20 mg
جمعه 9 آذر 1397 11:19 ق.ظ

Terrific data. Thanks a lot.
we like it safe cheap cialis ou trouver cialis sur le net brand cialis generic generic cialis at the pharmacy look here cialis order on line where to buy cialis in ontario click here take cialis price cialis best generic cialis 20mg uk we recommend cheapest cialis
buy cialis online safely
جمعه 9 آذر 1397 12:07 ق.ظ

Fantastic posts. Thanks!
cialis et insomni cialis 50 mg soft tab we like it cialis price enter site natural cialis tesco price cialis cialis generique 5 mg cialis uk tesco price cialis buy original cialis how to purchase cialis on line
buy cialis germany
پنجشنبه 8 آذر 1397 12:46 ب.ظ

Very good stuff. Kudos!
cialis daily sialis cialis daily dose generic best generic drugs cialis discount cialis only now cialis 20 mg when will generic cialis be available preis cialis 20mg schweiz cialis tadalafil online sublingual cialis online
Cialis online
پنجشنبه 8 آذر 1397 12:18 ق.ظ

Nicely put, Thanks a lot!
we like it safe cheap cialis cilas canadian drugs generic cialis prix cialis once a da wow look it cialis mexico only best offers cialis use buy cialis online cheapest side effects for cialis miglior cialis generico venta cialis en espaa
buy cialis online safely
چهارشنبه 7 آذر 1397 12:04 ب.ظ

Nicely put, Cheers!
tadalafil 5mg buy cialis uk no prescription we use it cialis online store canada discount drugs cialis buy cialis cheap 10 mg american pharmacy cialis tadalafil 20 mg get cheap cialis buy brand cialis cheap acquisto online cialis
buy cialis
دوشنبه 9 مهر 1397 09:22 ب.ظ

This is nicely said! .
cialis en mexico precio price cialis wal mart pharmacy buy cheap cialis in uk cialis 100 mg 30 tablet cialis pas cher paris cialis 20mg prix en pharmacie import cialis low cost cialis 20mg tadalafil 10 mg where cheapest cialis
canadian pharmaceuticals online
یکشنبه 1 مهر 1397 05:49 ب.ظ

Valuable information. Thank you!
canada medication list drugs for sale in canada canadian prescriptions online serc 24 mg Canadian Pharmacy USA canada pharmacies online prescriptions canadianpharmacyusa24h is it legal online pharmacies legitimate canada medications information canada drug online pharmacies of canada
http://viagrayosale.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 02:44 ب.ظ

Cheers! Very good information.
cialis kaufen bankberweisung cialis italia gratis preis cialis 20mg schweiz cialis pills price each cialis tadalafil online cialis tablets tadalafil 20mg cialis 5mg prix the best site cialis tablets cialis kamagra levitra
http://cialisb.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 05:14 ب.ظ

Incredible all kinds of fantastic knowledge!
cialis rezeptfrei sterreich sialis what is cialis cialis venta a domicilio buying brand cialis online 5 mg cialis coupon printable tadalafil achat cialis en suisse chinese cialis 50 mg buy brand cialis cheap
http://cialisda.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 11:24 ب.ظ

You made your point.
40 mg cialis what if i take chinese cialis 50 mg venta de cialis canada cialis from canada generic cialis with dapoxetine generic cialis pro wow cialis tadalafil 100mg order generic cialis online cialis generic tadalafil buy cialis canada
http://babecolate.com/cialis-20mg-professional.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 02:00 ق.ظ

You mentioned that wonderfully.
walgreens price for cialis look here cialis order on line effetti del cialis trusted tabled cialis softabs prix cialis once a da buying cialis on internet cialis coupons printable generico cialis mexico tadalafil 5mg cialis online napol
Online cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 05:52 ب.ظ

Great postings. Many thanks!
cialis patent expiration cialis efficacit only now cialis for sale in us prices on cialis 10 mg cialis 30 day trial coupon cialis 5 mg scheda tecnica cialis great britain cialis 20 mg effectiveness cialis rezeptfrei sterreich venta de cialis canada
Generic cialis
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 09:57 ب.ظ

Fantastic postings. Cheers.
comprar cialis 10 espa241a viagra cialis levitra cialis generika in deutschland kaufen achat cialis en europe cuanto cuesta cialis yaho buying cialis overnight cialis super acti cialis 20 mg effectiveness cialis generic tadalafil buy cialis 5 mg schweiz
Viagra 5mg
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 09:45 ق.ظ

Point well utilized!!
buy viagra alternative online cheap viagra buy viagra without purchase viagra uk how to buy viagra cheap buying viagra online safe where to buy generic viagra buying viagra online safe cost of viagra cheap viagra uk online
Buy cialis online
پنجشنبه 2 فروردین 1397 09:26 ب.ظ

Many thanks! Helpful stuff.
cialis per paypa cialis 20 mg cut in half cialis qualitat cialis venta a domicilio cialis 5mg safe dosage for cialis ou acheter du cialis pas cher generic cialis in vietnam i recommend cialis generico cialis side effects
What causes the heels of your feet to burn?
جمعه 24 شهریور 1396 09:29 ق.ظ
Very energetic blog, I liked that bit. Will there be a part 2?
alta9king19.soup.io
شنبه 14 مرداد 1396 05:01 ب.ظ
You could certainly see your skills in the article you
write. The world hopes for more passionate writers like you
who are not afraid to mention how they believe. At all times follow
your heart.
Georgia
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 06:23 ب.ظ
I was more than happy to uncover this website.

I need to to thank you for your time for this particularly fantastic read!!
I definitely liked every little bit of it and I have you
bookmarked to check out new stuff on your website.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30


فهرست وبلاگ
پیوندهای روزانه
آرشیو
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
جستجو
آخرین پستها